Onkruid Hasselt.png
Provider image

Voor één derde van de oppervlakte van de stad is het groenonderhoud in de handen van Hasseltse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Deze Right to Challenge loopt al enkele jaren. Elke vereniging is verantwoordelijk voor hun stuk grond. Daar verwijderen ze het onkruid en de hondenpoep en halen ze het zwerfvuil op.

Doelstelling

Stad Hasselt doet al 15 jaar aan pesticidevrij groenonderhoud. Dat vroeg om een creatieve werkwijze voor onkruidverwijdering. Ze besloten om verenigingen aan te spreken of zij het groenonderhoud op zich willen nemen voor enkele percelen (max. 3). Tussen april en oktober zijn er zes periodes van twee weken waarin de verenigingen hun stuk grond onkruidvrij moeten maken. De toewijzing van de percelen gebeurt op basis van locatie, ervaringen,… Stad Hasselt wil aanmoedigen dat bewoners trots kunnen zijn op hun buurt.

Resultaat

In 2019 waren er 6 verenigingen actief, in 2020 waren dat er 7. Dit jaar zijn 17 verenigingen verantwoordelijk voor 1 of meerdere percelen. De overige percelen worden bedeeld aan de sociale economie. Stad Hasselt streeft echter wel naar een gelijke vergoeding van verenigingen en sociale economie. Momenteel ontvang je €0,07/m² per beurt.

Procedure

 • Vereniging schrijft zich in via de website.
 • Intern worden aanvragen geëvalueerd. Eventueel worden verenigingen gecontacteerd of ze interesse hebben in andere percelen.
 • Verenigingen krijgen bevestiging van inschrijving
 • Toezichters Stad maken afspraken met verenigingen voor start van de werken
 • Na iedere onderhoudsbeurt communiceren verenigingen de uitvoering van de werkzaamheden
 • Toezichter controleert en keurt de uitvoering van de werken
 • Administratie geeft aanvraag van boeking in en financiën zorgt voor uitbetaling

Aanpassingen

Het afgelopen jaar deden ze een bevraging bij de burgers. Hier kwam uit dat de percelen beter verkleind zouden worden. Zo kunnen ook meer verenigingen aan de slag.

Bereik

De doelgroepen zijn Hasseltse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. De uitvoerders moeten wel 16+ jaar zijn. Momenteel bereiken ze vooral jeugdverenigingen. Dit willen ze de komende jaren graag uitbreiden.

Tips

 • De burger is in dit geval ook een controleur. Bewoners durven elkaar aan te spreken als het werk niet goed gedaan wordt. Zo creëer je een decentrale controle.
 • Iemand met enthousiasme voor participatie en inhoudelijke expertise is perfect om een project als deze te begeleiden. De verenigingen hebben zo een aanspreekpunt voor al hun vragen.
 • Nieuwe verenigingen worden gecontacteerd via hun vertrouwde kanalen. Dat helpt om verschillende doelgroepen te bereiken.

Praktische informatie

 • Nuh Dogan, Diensthoofd Openbaar domein en reiniging