De afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid biedt de gemeentelijke toezichthouders extra ondersteuning aan om grondwaterwinningen op te volgen en te handhaven. 

De website omgeving.vlaanderen.be/hulpmiddelen-toezicht-en-handhaving-grondwater bundelt de relevante regelgeving en interessante checklists over het gebruik van grondwater. De lokale toezichthouders kunnen, van zodra de Corona-maatregelen dit toelaten, deelnemen aan de geplande of routinematige controles bij grondwaterwinningen door de afdeling Handhaving. Via handhaving.omgeving@vlaanderen.be kunnen praktische afspraken gemaakt worden. Alle lokale toezichthouders kunnen na inloggen op de portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen voorafmeldingen consulteren en de stand van zaken m.b.t. het aanleveren van de boorgegevens door de VLAREL erkende boorbedrijven opvolgen. De lokale beheerder van elk lokaal bestuur voor het gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid kan in deze toepassing daartoe de nodige rechten aan de bevoegde lokale toezichthouder toekennen. Wenst u hierbij hulp of extra toelichting kijk de handleiding na of neem contact op met Databank Ondergrond Vlaanderen via meldpunt@dov.vlaanderen.be.

De aanhoudende droogteperiodes de afgelopen 3 jaren maakt dit thema extra belangrijk. Ter uitvoering van het  omgevingshandhavingsplan 2020 wil de afdeling Handhaving van het departement Omgeving samen met de lokale overheden de handhaving bij grondwaterwinningen aanpakken.

Nog vragen, contacteer dan gerust handhaving.omgeving@vlaanderen.be