grondwater.jpeg
Provider image

De aanhoudende droogteperiodes van de afgelopen jaren maken het thema van de grondwaterwinning extra actueel. Lokale besturen krijgen als toezichthouders extra ondersteuning van de Vlaamse overheid om grondwaterwinningen op te volgen en te handhaven.

De afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid biedt de gemeentelijke toezichthouders extra ondersteuning aan om grondwaterwinningen op te volgen en te handhaven, ter uitvoering van het Omgevingshandhavingsplan 2021. Zowel het gewest als de lokale besturen spelen hier een belangrijke rol.