Green Deal natuurlijke tuinen: sluit aan vóór 30 oktober

De Green Deal natuurlijke tuinen zet in op meer biodiversiteit in Vlaanderen. Tuinen kunnen immers een belangrijke rol spelen voor het klimaat, biodiversiteit en welzijn indien deze op een natuurlijke wijze ingericht en beheerd worden. Natuurlijke tuinen bieden bovendien heel wat voordelen voor de sector, de tuineigenaar en de (in)directe leefomgeving. 

Wil je met je met gemeente, stad of provincie meewerken aan een duurzaam tuinenlandschap in Vlaanderen? Sluit je dan uiterlijk tegen 30 oktober aan en dien je acties in via de website

Waaruit bestaan de acties binnen deze Green Deal:

 • De integratie van privétuinen in boom-, klimaatactie- en andere plannen
 • Het ondersteunen van burgerinitiatieven gericht op het vergroenen en ontharden of ontgrinden van voortuinen
 • De organisatie van groepsaankopen om natuurlijke tuin te ondersteunen
 • Financiële prikkels, informatiecampagnes en concrete voorbeelden ter bevordering van:
  • het aanplanten van klimaatrobuuste bomen in private tuinen
  • de aanleg van groendaken en (bij voorkeur grondgebonden) groengevels
  • het vergroenen en ontharden van voortuinen,
  • het vergroenen van tuinafscheidingen
  • organisatie van groepsaankopen om natuurlijke tuin te ondersteunen
 • ...