GIS-werking binnen de lokale besturen

Lokale besturen zijn al langer vertrouwd met GIS. De afkorting GIS staat voor geografische informatiesystemen. Kortweg komt het erop neer dat de lokale besturen een werking hebben uitgebouwd voor enerzijds het initiëren en bijhouden van geografische data (denk aan adressen, gebouwen, verkeersborden, …) en anderzijds het gebruiken van deze gegevens om analyses, voorspellingen of plannen te maken (vb. leegstandsinventaris). De GIS-coördinator is de spin in het web van een goede GIS-werking.

Doorheen de jaren is het onderscheid tussen enerzijds de geografische data en anderzijds de niet-geografische data meer vervaagd. De GIS-werking maakt tegenwoordig vaker onderdeel uit van een goede data-werking waarbij de GIS-coördinator ook taken opneemt van een data-coördinator of -manager. Hiermee doorbreken we de silowerking wat we uiteraard enkel kunnen toejuichen.

VVSG GIS-werkgroep

De VVSG brengt al sinds 2001 de GIS-coördinatoren van de steden en gemeenten samen in de VVSG GIS-werkgroep. In deze werkgroep worden praktijken en ervaringen met elkaar gedeeld en worden standpunten t.a.v. initiatieven van de centrale overheden voorbereid. Denk aan interbestuurlijke initiatieven zoals GIPOD, Vastgoedinformatieplatform, adressenregister, DSI, ... De werkgroep telt vandaag bijna 200 leden en komt maandelijks samen op de laatste vrijdag van de maand. De vergadering vinden hoofdzakelijk digitaal plaats. Daarnaast maken we gebruik van een digitaal kennisdelingsplatform op Teams om ervaringen met elkaar te delen. Wenst u hiervan ook graag deel te maken of ontvang je graag meer informatie hierover, stuur dan een e-mail naar kathleen.declercq@vvsg.be.

Relevante documenten

Overzicht van GIS-verplichtingen

Download hier
Praktijk informatie

E-book GIS-beleid

In deze gids vind je interessante handvatten voor jouw GIS-beleid

Lees meer
Praktijk informatie

GIS-monitor

Deze monitor geeft een overzicht van het GIS-gebruik van de lokale besturen in Vlaanderen.

Lees meer