Vluchtelingen uit Oekraïne

naar de overzichtspagina

Snel naar...

Vaccinatie en preventie van infectieziekten

Preventief en curatief gezondheidsaanbod

De lokale actoren, waaronder de lokale besturen en de huisartsen, kunnen  samen afspraken maken over de concrete uitwerking van het preventieve en curatieve gezondheidsaanbod voor de Oekraïense vluchtelingen.

Dit preventief medische onderzoek omvat een:

  • adequate opsporing en opvolging van Tuberculose (TB);
  • toediening van extra prioritaire vaccinaties zoals Covid-19, Mazelen-Bof-Rubella (MBR), Difterie-Tetanus-Pertussis.

Daarnaast zullen zij ook aangepaste informatie krijgen over de medische zorgen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Beke voorziet de nodige financiering aan de huisartsenkringen in functie van de bereikte vluchtelingen binnen hun werkingsgebied voor de Tuberculose screening en vaccinaties. Op 6 mei werd het besluit van de Vlaamse regering goedgekeurd.

Op deze overzichtspagina van het Agentschap Zorg en Gezondheid vind je informatie over preventie, zorg en welzijn voor Oekraïense vluchtelingen. Alle webinars in verband met het gezondheidsluik, zijn eveneens hier terug te vinden.

Het curatief gezondheidsaanbod, wordt federaal geregeld en gefinancierd. Hierover is op de website van het RIZIV meer info terug te vinden.

Uiteraard zal dit op het terrein wel wat organisatie en puzzelwerk vragen. De driehoek huisartsenkringen (HAK), lokale besturen en zorgraden zijn aan zet, maar de lead ligt bij de huisartsenkringen. Tijdens het webinar van 10 mei werden de eerste ideëen in verband met de organisatie en het financieringskader uit de doeken gedaan. Dit is nog maar de start van een traject dat gaandeweg meer vorm moet krijgen. De VVSG voert hiervoor op regelmatige basis overleg met Domus Medica en Vivel. Aangezien de HAK de lead hebben, stelt Domus Medica ook heel wat materiaal in info ter beschikking op de website.

Vaccinatie(graad) in Oekraïne

Overzicht van de verplichte vaccinaties in Oekraïne.

Oekraïne heeft een lage vaccinatiegraad voor nagenoeg alle infectieziekten. De meeste vluchtelingen hebben geen geldig vaccinatiebewijs. In dat geval wordt hen een volledige vaccinatie op basis van hun leeftijd aangeboden.

Vaccinatie Covid-19

Wat Covid-vaccinatie van Oekraïense vluchtelingen betreft, is het Agentschap Zorg en Gezondheid voorstander van toeleiding naar de vaccinatiecentra zodra de mensen ingeschreven zijn in het Rijksregister. Voor de tijdelijk ontheemden die opteren voor de tijdelijke bescherming is dat een inschrijving in het vreemdelingenregister. Concreet worden de mensen door de gemeente na woonstcontrole ingeschreven in het vreemdelingenregister nadat ze zich met hun attest tijdelijke bescherming hebben aangeboden (zie Statuut Tijdelijk Ontheemde). Voor de verzoekers internationale bescherming die voor die procedure opteren, is dat een inschrijving in het wachtregister. Concreet gebeurt de eerste inschrijving in het wachtregister door de Dienst Vreemdelingenzaken bij het indienen van het verzoek. Voor de mensen zonder wettig verblijf zal dat een inschrijving in het BIS-register zijn. 

Er kunnen op niveau van de zorgraden afspraken gemaakt worden rond de vaccinatie (en wellicht ook over andere gezondheidsgerelateerde zaken). De vaccinatiecentra zullen proactief contact opnemen met de lokale besturen zodat Oekraïense vluchtelingen in onderlinge afspraak toegeleid kunnen worden. Als de informatie niet proactief van het vaccinatiecentrum komt, kunnen lokale besturen ook zelf contact opnemen met het vaccinatiecentrum.

Enkele praktijkvoorbeelden:

De vertalingen naar het Oekraïens van de belangrijkste communicatiedocumenten rond de vaccinatie zijn beschikbaar op de website laat-je-vaccineren.

Info vaccinatiegraad Covid-19 Oekraïense bevolking

In februari bedroeg de vaccinatiegraad bij de volledige Oekraïense bevolking 40% (twee dosissen). Afhankelijk van de regio varieert de vaccinatiegraad van 65% tot minder dan 20%. Boosters waren sinds januari beschikbaar, maar het boosterproces bevond zich nog maar in een startfase. Er zijn minstens 5 verschillende vaccins gebruikt. Er is een certificaat (zowel op papier als digitaal) beschikbaar dat in overeenstemming is met de EU-voorschriften.

Meer info:

Uitbreiding Vlaamse Digitale Huisvestingstool met gezondheidsmodule

De Vlaamse Digitale Huisvestingstool zal uitgebreid worden met een gezondheidsmodule. Deze module moet de zorgverstrekker toelaten om de individuele informatie inzake locatie, huisvesting, welzijn, gezondheid, vaccinatie, hulpbehoevendheid, diploma, werkervaring en gezinssamenstelling van de Oekraïense vluchtelingen zowel op te vragen als correct aan te vullen en te registreren conform de privacy- en GDPR-wetgeving. Meer info volgt.

Dringende tandhulp voor Oekraïense ontheemden

  • Tijdens de kantooruren

VBT en VVT stelden een lijst samen van tandartsen die beschikbaar zijn voor dringende tandhulp voor Oekraïense ontheemden. Legde je nog geen contact met een tandarts in de buurt, neem dan contact op met VBT en VVT via telz@tandartsen.vlaanderen met vermelding van het postnummer van de oorlogsvluchteling. Deze organisatie zal vervolgens doorgeven wie de dichtstbijzijnde, beschikbare tandarts is.

  • Tijdens het weekend

Tijdens het weekend kan de tandarts van wacht gecontacteerd worden voor dringende zorg via het normale betalende oproepnummer 0903/39 969 (1,5€/minuut).

Psychosociale hulp

Communicatietools naar anderstaligen

Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. 

Lees meer op Communicatie

Ziekteverzekering en Vlaamse Sociale Bescherming

Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg

Het RIZIV heeft budget voorzien voor bijkomende Oekraïens sprekende intercultureel bemiddelaars. Deze worden gratis ter beschikking gesteld via videoconferentie voor ziekenhuizen, mobiele teams, wijkgezondheidscentra en huisartsen, eerstelijnspsychologen en medische diensten van opvangstructuren voor asielaanvragers. Meer informatie over interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.