Vluchtelingen uit Oekraïne

naar de overzichtspagina

Snel naar...

Vaccinatie en preventie van infectieziekten

Sinds begin februari 2023 werd in Brussel een centraal zorgpunt, geleid door het Belgische Rode Kruis, opgericht. Hier worden naast de registratie van nieuwe Oekraïense ontheemden, huisvesting en gezondheidsscreening, ook vaccins en TBC-screenings aangeboden. In tegenstelling tot andere vluchtelingen, passeren de Oekraïense ontheemde personen niet systematisch via het reguliere Fedasil circuit waar tuberculosescreening en primovaccinatie gebeuren. Dit heeft als gevolg dat niet elke nieuwe Oekraïense ontheemde een screening en basisvaccinatie in Brussel ontvangen heeft. Een screening om actieve besmettelijke TBC-gevallen zo snel mogelijk op te sporen en adequaat te behandelen, is niet alleen in het belang van de ontheemden zelf, maar ook in het belang van hun directe omgeving (bv. gastgezinnen, scholen, …).

Om dit te bereiken, hebben de Vlaamse autoriteiten mobiele teams opgericht die lokale besturen contacteren om vaccinatie- en screeningsessies voor Oekraïense ontheemden te organiseren. Deze aanpak is bedoeld om de vaccinatiegraad te verhogen en de TBC-screening te verbeteren. In tegenstelling tot vorig jaar worden Oekraïense ontheemden niet meer doorverwezen naar Covid-vaccinatiecentra. In plaats daarvan is het de bedoeling dat vooral de basisvaccinatie wordt gepromoot. Om de operatie soepel te laten verlopen, wordt gevraagd dat de lokale overheden een centraal aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon voor Oekraïense ontheemden aanwijzen. Het is immers belangrijk dat deze mensen geïnformeerd en gemotiveerd worden om deel te nemen aan de vaccinatie- en screeningsessies. Het is belangrijk hierbij aan te geven dat zowel de vaccinaties als de screening gratis zijn voor hen.

De medewerkers van de mobiele teams die al actief waren in sommige OCMW's en gemeenten, melden een grote inzet en samenwerking om de Oekraïense ontheemden te overtuigen van de voordelen van deze sessies.
Raadpleeg hier of er al een campagne gepland is in jouw gemeente

Je kan als lokaal bestuur ook zelf het initiatief nemen en de mobiele teams contacteren:

Op deze overzichtspagina van het Agentschap Zorg en Gezondheid vind je informatie over preventie, zorg en welzijn voor Oekraïense vluchtelingen. 

Op de website van Domus Medica vind je informatie in het themadossier Vluchtelingen uit Oekraïne.

Vaccinatie(graad) in Oekraïne

Overzicht van de verplichte vaccinaties in Oekraïne.

Oekraïne heeft een lage vaccinatiegraad voor nagenoeg alle infectieziekten. De meeste vluchtelingen hebben geen geldig vaccinatiebewijs. In dat geval wordt hen een volledige vaccinatie op basis van hun leeftijd aangeboden.

Uitbreiding Vlaamse Digitale Huisvestingstool met gezondheidsmodule

De Vlaamse Digitale Huisvestingstool zal uitgebreid worden met een gezondheidsmodule. Deze module moet de zorgverstrekker toelaten om de individuele informatie inzake locatie, huisvesting, welzijn, gezondheid, vaccinatie, hulpbehoevendheid, diploma, werkervaring en gezinssamenstelling van de Oekraïense vluchtelingen zowel op te vragen als correct aan te vullen en te registreren conform de privacy- en GDPR-wetgeving. Meer info volgt.

Dringende tandhulp voor Oekraïense ontheemden

  • Tijdens de kantooruren

VBT en VVT stelden een lijst samen van tandartsen die beschikbaar zijn voor dringende tandhulp voor Oekraïense ontheemden. Legde je nog geen contact met een tandarts in de buurt, neem dan contact op met VBT en VVT via telz@tandartsen.vlaanderen met vermelding van het postnummer van de oorlogsvluchteling. Deze organisatie zal vervolgens doorgeven wie de dichtstbijzijnde, beschikbare tandarts is.

  • Tijdens het weekend

Tijdens het weekend kan de tandarts van wacht gecontacteerd worden voor dringende zorg via het normale betalende oproepnummer 0903/39 969 (1,5€/minuut).

Psychosociale hulp

Communicatietools naar anderstaligen

Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. 

Lees meer op Communicatie

Ziekteverzekering en Vlaamse Sociale Bescherming

Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg

Het RIZIV heeft budget voorzien voor bijkomende Oekraïens sprekende intercultureel bemiddelaars. Deze worden gratis ter beschikking gesteld via videoconferentie voor ziekenhuizen, mobiele teams, wijkgezondheidscentra en huisartsen, eerstelijnspsychologen en medische diensten van opvangstructuren voor asielaanvragers. Meer informatie over interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.