Afbeelding webinar_1.png
Provider image

Op 26 oktober organiseerde de VVSG in samenwerking met de Vrouwenraad een webinar over de aanpak van een lokaal genderbeleid. Tijdens deze interactieve webinar werd kennis gemaakt met Europees Charter voor een lokaal gelijk beleid voor mannen en vrouwen, werden er tips & tricks aangereikt voor een duurzaam lokaal genderbeleid, gingen lokale besturen zelf aan de slag om goede beleidspraktijken te identificeren en kregen ze heel wat tools aangereikt om zelf aan de slag te gaan in de toekomst.

Lokale besturen zijn belangrijke partners voor het internationaal en Europees beleid en prioritaire stakeholders voor duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten. Een beleid dat alle burgers in gelijke mate bedient en bijdraagt aan (lokale) duurzame ontwikkeling en de mensenrechten is een kernopdracht voor elke stad en gemeente. Twee principes voor dit beleid zijn: ‘niemand achterlaten’ en ‘gendergelijkheid bevorderen’.

Maar hoe pak je dit het beste aan? Welke zijn handvaten en inspiratiebronnen voor dit beleid? Wat zijn goede voorbeelden, geleerde lessen? Hoe keuzes en prioriteiten vastleggen? De besluiten en beleidsengagementen op dit domein zijn immers legio.

Dit webinar is bedoeld om inzicht te krijgen in het internationaal beleidskader. Je maakt kennis met het Europees Charter voor een lokaal gelijk beleid voor mannen en vrouwen en krijgt tips en tricks voor een duurzaam lokaal beleid, met enkele inspirerende voorbeelden.

We sluiten af met enkele aanbevelingen en mogelijke acties waarmee je in de toekomst zelf aan de slag kan.

Presentaties

Webinar 26 oktober 2023

(Her)bekijk het webinar van 26 oktober 2023