happy-kids-elementary-school.jpg
Provider image

De slaagkansen van leerlingen met een migratieachtergrond en een niet-Nederlandse thuistaal liggen opvallend lager dan bij andere leerlingen. Voor nieuwkomers speelt de Nederlandse taalvaardigheid een rol, maar voor anderstalige leerlingen die in Vlaanderen geboren zijn, spelen andere factoren. Als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid kun je samen met partners werken aan toegankelijkheid en gelijke onderwijskansen. Scholen vormen een van de weinige plaatsen waar alle geledingen van de samenleving elkaar ontmoeten. Als een school het centrum van een lokale samenleving kan zijn waar iedereen zich thuis voelt, biedt dit enorme kansen om buurten te versterken.