Ondanks het feit dat in Europa de gelijkheid in rechte overal verworven is, zijn ‘gelijke kansen’ nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet.
Door de historiek van het ontstaan van een gelijke kansenbeleid enerzijds en integratiebeleid anderzijds in Vlaanderen zien we ook bij de lokale besturen vaak deze keuze van opdeling.

Achterstellingsmechanismen en discriminaties zorgen er nog steeds voor dat mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld worden en niet de kansen krijgen om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil deze achterstellingsmechanismen tegengaan. Het wil ze zichtbaar en bespreekbaar maken, ze bestrijden en de totstandkoming van nieuwe mechanismen voorkomen. Hierbij heeft men oog voor verschillen tussen sociale groepen (diversiteit) en ook voor de individuele ontplooiing en ontwikkeling van mensen (emancipatie) binnen die groepen, waarbij niemand wordt uitgesloten (non-discriminatie) en mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en voor elkaar en maatschappelijke samenhang wordt versterkt (solidariteit). Kruispuntdenken mag hierbij zeker niet uit het oog worden verloren. 

Elk lokaal bestuur staat voor de uitdaging om gelijke kansen te vertalen in een lokaal gelijkekansenbeleid. De nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid biedt inspiratie aan lokale actoren om dit beleid vorm te geven en is. Een voorbeeld van wat lokale besturen doen is hun websites zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle sociale groepen.

Op zoek naar praktijken rond inclusieve communicatie en positieve beeldvorming? Bekijk dan zeker eens onze site

 

Nuttige links:

 

Opleidingen