Fusies 1.1.2025

Net als in de aanloop naar de bestuursperiode 2019-2024 (met zeven fusietrajecten en vijftien betrokken gemeenten), zijn er ook nu verschillende gemeenten die tegen 1 januari 2025 een nieuwe fusiegemeente willen vormen. Ze kunnen daarbij ook rekenen op Vlaamse (financiële) steun.

Het gaat om dertien fusietrajecten zijn: elf met twee gemeenten en twee met drie gemeenten. De definitieve raadsbeslissingen hierover werden allemaal genomen in het najaar van 2023. De Vlaamse regering heeft intussen ook alle ontwerpen van decreet goedgekeurd en ingediend bij het Vlaamse Parlement. Daar keurde de Commissie Binnenland de ontwerpen op 26 maart 2024 goed. De voltallige vergadering deed hetzelfde op 17 april 2024. De decreten kregen door de bekrachtiging door de Vlaamse regering de datum 19 april 2024 mee.

Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse regering een besluit goed met de regels voor de schuldovername bij fusies van gemeenten op 1.1.2025. Die geldt alleen in het geval de nieuwe gemeente na de fusie ten minste 20.000 inwoners telt. Hoe groter de fusiegemeente, hoe hoger de schuldovername. Ze bedraagt 200 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 20.000 tot 25.000 inwoners, 300 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 25.000 tot 30.000 inwoners, 400 euro per inwoner voor fusiegemeenten van 30.000 tot 35.000 inwoners en 500 euro per inwoner voor fusiegemeenten met meer dan 35.000 inwoners. Het absolute maximum per fusie is 50 miljoen euro. Voor de berekening wordt het officiële inwonertal op 1 januari 2022 in aanmerking genomen.

Daarnaast is er de al langer bestaande garantieregeling Gemeentefonds, waardoor een fusiegemeente nooit minder uit het Gemeentefonds kan krijgen dan de som van de aandelen van de 'oude' gemeenten, verhoogd met een groeifactor. 

Lopende fusieprojecten (13)

Fusies 1.1.2019

Sinds 1 januari 2019 ontstonden in Vlaanderen zeven nieuwe gemeenten door de samenvoeging van vijftien 'oude' gemeenten. Het waren de eerste fusies sinds 1983 (Antwerpen) en 1977 (vele andere gemeenten). Daardoor telt Vlaanderen vandaag 300 in plaats van voorheen 308 gemeenten.

De nieuwe gemeenten die ontstonden door een fusie zijn:

  • Aalter - fusie van de gemeenten Aalter en Knesselare
  • Deinze - fusie van de gemeenten Deinze en Nevele
  • Kruisem - fusie van de gemeenten Kruishoutem en Zingem
  • Lievegem - fusie van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem
  • Oudsbergen - fusie van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek
  • Pelt - fusie van de gemeenten Neerpelt en Overpelt
  • Puurs-Sint-Amands - fusie van de gemeenten Puurs en Sint-Amands

Door deze fusies veranderde de verdeling van de Vlaamse gemeenten over de verschillende inwonersklassen: 

Nuttige links