Foodwinners Brugge

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021) met Karine De Batselier (050 475388, Karine.debatselier@brugge.be ). Project zit in de actie fase.   

https://foodwinnersbrugge.be/ , bekijk ook de Brugse voedselstrategie via deze pagina

Presentaties Brugge 1 2 3 

Hoe en wanneer is het project ontstaan? 

In de voedselstrategie Brugge Smaakt was voedselverlies een van de thema’s. Via de foodwaste estimation tool van Foodwin bleek, zoals verwacht, dat horeca en burgers de grootste voedselverspillers zijn in Brugge. Daarom heeft Brugge deze problematiek eerst aangepakt. In samenwerking met Foodwin hebben ze de campagne ‘Foodwinners Brugge’ opgestart. 

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

Het concept is als volgt. In het begin wordt een nulmeting gedaan, in een tussenperiode worden verschillende tips (door Foodwin) gedeeld met de deelnemers hoe ze voedselverspilling kunnen vermijden. Hierbij werden de deelnemers bij elkaar gebracht om ideeën uit te wisselen via een online facebook community. En op het einde van de campagne van 5 weken wordt opnieuw gemeten hoeveel voedselverlies werd bespaard. 

De bedoeling was om per jaar steeds meer mensen te bereiken, startende van 50 ambassadeurs in jaar 1 (2020) die mensen moeten oproepen om mee te doen. In jaar 2 (2021) 500 burgers en in het derde jaar (2022) is de bedoeling om de metingen en acties te doen bij 5000 burgers. Het doel was om een totale CO2-reductie van 156,960 ton te kunnen bereiken. 

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

Brugge heeft het project bedacht, opgezet en dan samen met Foodwin uitgevoerd. 

Met welke diensten werken jullie samen ? 

Uitwerking bij Dienst klimaat & milieu.

Ze proberen wel samen te werken met andere diensten om oproepen te helpen verspreiden (Kinderboerderij, Dienstencentrum, …) 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

  • Gunning aan Foodwin gegeven (met Coduco en Eatmosphere als onderaannemers) – voedselverlies tips geven 

Subsidies: 

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

  • Door het project eerst uit te testen met een 50-tal ambassadeurs kwamen er al een aantal geleerde lessen aan het licht: 

Meer basis tips, sommige tips gingen al heel ver, uitgaan van weinig ervaring bij de deelnemers, zodat iedereen enthousiast blijft 

Community feeling is heel belangrijk voor de deelnemers. Bij de ambassadeurs werd heel hard gebruik gemaakt van het platform Slack. Bij de groep van 500 burgers werd daarom ook de facebook groep aangemaakt om vragen te kunnen stellen en tips met elkaar te kunnen delen. 

  • Er is ook een onderzoek aan het project verbonden. Ook voor de subsidie projectaanvraag zal op het einde van de rit moeten worden aangetoond hoeveel CO2 bespaard werd in Brugge. 

Uitdagingen: 

  • Nog moeilijk om te beoordelen, de actie is nog volop aan het lopen dus er zullen achteraf nog lessen getrokken worden.