De Schenkingsbeurs: ondersteunende tool

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Voedsel  |  Beleid

Korte beschrijving:

Foodsavers willen zoveel mogelijk voedseloverschotten naar menselijke consumptie kanaliseren en daarbij arbeidsmogelijkheden creëren voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. De lokale overheden hebben hierin een belangrijke rol: van beleidsbepalend tot uitvoerend. Zo maakt 'omgaan met voedseloverschotten' deel uit van de voedselstrategie van steden en gemeenten. De Schenkingsbeurs is een IT-tool dat het matchen vergemakkelijkt van bedrijven met voedseloverschotten aan sociale organisaties die met deze overschotten aan de slag gaan: herverdelen aan mensen in armoede en/of verwerken tot nieuwe producten waardoor de houdbaarheid verlengd wordt. In de uitvoering van deze activiteiten worden mensen uit kansengroepen betrokken. 

Reden van het project:

De reden om met dit initiatief te starten is drievoudig: 

 • Voedselverspilling verminderen om ecologische en sociale redenen
 • Daarbij mensen ver van de arbeidsmarkt activeren, hun kansen op een job verhogen door opleiding en stage mogelijk te maken
 • Zolang het nodig is, mensen die voedselondersteuning kunnen gebruiken regelmatig voorzien van verse voeding.

  Vandaar dat lokale besturen hier op kunnen inspelen vanuit verschillende departementen: welzijn, milieu en sociale economie. De start is op gang gekomen door het maatschappelijke debat over voedselverspilling. De stad Gent is daarna snel met ons in gesprek gegaan hierover.

Praktische info

 • Startdatum: 1 januari 2014
 • Investeringsbedrag: >250.000 euro
 • Financieringskanaal: Combinatie van Vlaamse - en Europese subsidies en eigen middelen
 • Aanwerving: Voltijdse werkkracht

 

 • Gemeente: Gent, 9000
 • Contactpersoon: Caroo Torfs
 • E-mailadres: caroo@herwin.be
 • Website: Foodsavers

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Milieu  |  Welzijn  |  (Sociale) Economie

Samenwerking met andere lokale besturen:

Er zijn verschillende intergemeentelijke samenwerkingen omdat voedseloverschotten ophalen en verdelen per gemeente niet efficiënt en effectief is.
Voorbeeld: Westhoek - Interwaas - Mechelen en omstreken

Externe partners:

 • Middenveldorganisaties: o.a. Samenlevingsopbouw
 • Flanders' Food: advies en kennisdeling
 • FoodWin: afstemming
 • OVAM
 • Departement Omgeving
 • Landbouw & Visserij: onderdeel preventieplan voedselverspilling
 • Organisaties in FR en UK: voor kennisdeling en inbedding in Europese regelgeving

Succesfactoren

 • Overleg, dialoog en afstemming op (inter)gemeentelijk en regionaal niveau 
 • Milieudoelstellingen worden omgezet in stimulerende maatregelen

Valkuilen

 • Mensen in armoede hebben geen koopkracht, het ophalen en verdelen van voedseloverschotten kost geld. 
 • De Schenkingsbeurs is een IT-tool naast zoveel andere die het 'sociaal omgaan met voedseloverschotten ondersteunen'
 • Fragmentatie van ondersteunende tools die afstemming bemoeilijken 

Uitdagingen

 • Sociaal omgaan met voedseloverschotten maakt deel uit van structureel gemeentelijk beleid
 • Structureel financieringskader voor distributieplatformen
 • Schenkingsbeurs maakt deel uit van op elkaar afgestemde IT-tools