Vanuit de sector kinderopvang zal deze vraag gesteld worden aan de bevoegde brandweerdienst.

Er zijn twee schema’s beschikbaar:

Overgangstermijn voor het behalen van een geldig A of B-attest.

  • Voor Baby’s en Peuters: 1 april 2014 tem. 1 april 2022 (8 jaar)
  • Voor Buitenschoolse: 1 april 2014 tem. 1 april 2024 (10 jaar)

Belangrijk voor locaties buitenschoolse kinderopvang :  Voor kleuteropvang met het kwaliteitslabel wordt geen brandveiligheidsattest of brandpreventieverslag meer opgevraagd. Uiteraard blijven brandpreventiemaatregelen wel belangrijk. Brand voorkomen en gepast reageren in geval van brand zijn essentieel voor een veilige omgeving. Daarom heeft VIPA een zelfevaluatietool ontwikkeld die kan helpen bij het evalueren van de brandveiligheid van een locatie kinderopvang.

Een controle door de brandweer voor ingebruikname van een kleuteropvang met kwaliteitslabel is niet verplicht om een kwaliteitslabel te verkrijgen van het Agentschap Opgroeien.  Ook vanuit het ARAB of het KB basisnormen brandveiligheid wordt dit niet opgelegd.  Eventueel legt een lokaal politiereglement een inspectie voor gebruikname wel op voor publiek toegankelijke gebouwen.  (bron: Agentschap Opgroeien en VIPA)

Stap 1: Het brandweerverslag is uitgereikt op basis van de vorige regelgeving.

Een geldig brandweerverslag is uitgereikt in de periode tussen 1 januari 2009 en 1 april 2014, op basis van het BVR van 19 september 2008 (brandveiligheid in de kinderopvang).

Stap 2A: Het brandweerverslag, uitgereikt voor 1 april 2014, heeft een einddatum

Op sommige brandweerverslagen, die uitgereikt werden voor 1 april 2014, staat een einddatum vermeld.

a. Valt deze einddatum binnen de overgangsperiode (1 april 2014 tem. 1 april 2022/2024), dan moet je uiterlijk op de einddatum een A- of B-attest in jouw bezit hebben.
b. Valt deze einddatum later dan de overgangsperiode, (1 april 2022/2024), dan moet je uiterlijk op 1 april 2022/2024 een A- of B-attest in jouw bezit hebben.

Stap 2B: Mijn brandweerverslag, uitgereikt voor 1 april 2014, heeft geen einddatum

Op sommige brandweerverslagen, die uitgereikt werden voor 1 april 2014, staat geen einddatum vermeld. Op basis van de vorige regelgeving zijn deze verslagen 10 jaar geldig. De datum van aflevering van het brandweerverslag is de startdatum. De startdatum vermeerderd met 10 jaar, is de einddatum.

 

a. Valt deze einddatum binnen de overgangsperiode (1 april 2014 tem. 1 april 2022/2024), dan moet je uiterlijk op de einddatum een A- of B-attest in jouw bezit hebben.
b.Valt deze einddatum later dan de overgangsperiode, (1 april 2022/2024), dan moet je uiterlijk op 1 april 2022/2024 een A- of B-attest in jouw bezit hebben.

Stap 3: Sinds de uitreiking van het brandweerverslag zijn er geen ingrijpende wijzigingen gerealiseerd aan mijn kinderopvang

Een bestaand brandweerverslag vervalt bij verbouwingswerken aan de kinderopvang die ingrijpen op de brandveiligheid. Je moet een A- of B-attest brandveiligheid behalen.