Expeditie Data 21.png
Provider image

Ben je op zoek naar inspiratie, inzichten en concrete handvatten om jouw datamaturiteit te verhogen? Wil je meer draagvlak creëren voor een echt databeleid in jouw organisatie? In het najaar 2021 gingen we op ‘Expeditie data’!

Jouw data als grondstof voor een slimmer lokaal bestuur

Lokale overheden beschikken over een massa aan data in allerlei digitale toepassingen, databanken en bestanden. Daarnaast zorgde de komst van het Internet of Things voor nieuwe databronnen: allerlei geconnecteerde apparaten zoals camera’s en sensoren capteren en generen een stortvloed aan data en dat aantal blijft exponentieel groeien. Al deze data zijn erg bruikbaar om projecten, dienstverlening of interne processen te monitoren, optimaliseren of het beleid bij te sturen. Data-analyses helpen ook om beleidskeuzes en beslissingen vorm te geven, motiveren en evalueren of om lokale uitdagingen preciezer te definiëren. Ze worden niet voor niets aanzien als de grondstof van slimme steden en gemeenten.

Die gigantische hoeveelheid data verwerken, ordenen of samenbrengen met andere data is van essentieel belang wil je effectief met data aan de slag kunnen gaan. Een goed georganiseerde datahuishouding is één van de bouwstenen voor de digitale transformatie van het lokaal bestuur. Dat betekent dat data in het lokaal bestuur gekend zijn, geordend zijn en correct zijn en dat data “stromen” tussen verschillende toepassingen en diensten. Er zijn verschillende doelgroepen die er baat bij hebben dat het lokaal bestuur inzet op een sterke, kwaliteitsvolle datahuishouding. Zowel voor het het bestuur, het management, domeinexperten, de burger en de bredere lokale gemeenschap zijn er winsten te boeken.

Meer weten over het belang van data, de kansen en aandachtspunten voor lokale besturen? Neem dan zeker een kijkje op onze nieuwe webpagina ‘Data in het lokaal bestuur’ Je vindt er handvatten voor een lokaal databeleid, inspirerende praktijken en tools.

 

Wat is expeditie data?

We organiseerden ook:

Met dit programma leer je over de mogelijkheden van data voor een slimme gemeente, krijg je inzicht in mogelijke data-toepassingen en het aanbod op de markt en maak je kennis met enkele instrumenten die jou helpen om data-projecten te starten.

Expeditie data is een initiatief van de VVSG en het Agentschap Innoveren en Ondernemen in kader van het project ‘Smart cities’.