Ethische code infrastructuurwerken

Wanneer mensen samenwerken gaat het helaas niet altijd goed: afspraken worden niet nageleefd, oneerlijke concurrentie verstoort goede werkrelaties, mensen kennen elkaar niet of een gebrek aan respect bemoeilijkt een vlotte en professionele sfeer tijdens het verloop van een project.

Ook bedrijven ondervinden dat de samenleving complexer is geworden en ervaren de nood meer transparante afspraken te maken en te formaliseren in een code of een charter. Zowel intern als naar de buitenwereld toe kan een duidelijk handelingskader de dagelijkse omgang met elkaar vlotter laten verlopen. Vandaar: de ethische code infra.

VVSG zette samen met mede-initatiefnemers OVIO, Bouwunie, Aquafin, ORI en VlaWeBo haar schouders onder de ethische code ‘Bouwen aan ethiek’. Deze code wil een positieve samenwerking bevorderen en de fundamenten leggen voor een werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen. Want ondanks dat deze afspraken en waarden door velen binnen de infrastructuursector gedeeld worden, gaat het nu en dan toch even mis. Van een ongepaste mop ten aanzien van een nieuwe collega tot communicatie- en leiderschapsfouten. Bij het opstellen van 'Bouwen aan ethiek' konden de verschillende partners rekenen op de hulp van professor medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch.

Lokale besturen zijn een belangrijke partner in de sector van infrastructuurwerken. De gemeente Oostkamp trok daarom mee aan de kar van deze ethische code. Burgemeester Jan de Keyser licht toe: 'Ook wij als lokaal bestuur ondervinden dat de samenleving complexer is geworden en ervaren de nood meer transparante afspraken te maken en te formaliseren in een code of een charter. Vandaar is het een goeie zaak dat wij mee aan tafel zaten om te komen tot een duidelijk handelingskader.'

De code en alle informatie vindt u terug op de website www.bouwenaanethiek.be.

Het nieuwsbericht over de lancering van de code.