2022Lokaal01 - Estafette Yves De Smet.png
Provider image

Yves De Smet, schepen in Denderleeuw, kreeg het estafettestokje van schepen Jo De Ro uit Vilvoorde om een vragenlijstje à la Proust te beantwoorden. Aan het eind geeft hij het door aan een andere lokale politica/politicus, van een andere partij en ver van Denderleeuw.

Wat betekent je politieke functie voor jou? Ik wil vooral de mensen die het iets moeilijker hebben een stem geven en erover waken dat we niemand achterlaten.

Wat was je eerste politieke daad (in de ruimste betekenis)? Op mijn vijftiende werd ik bestuurslid van de Jong-socialistenafdeling in buurgemeente Liedekerke. Onze allereerste actie herinner ik me nog heel goed, ze ging over huisvuil sorteren – dat was eind jaren 80 niet vanzelfsprekend.

Kom je uit een politiek nest? Nee, totaal niet. Maar politieke interesse en de drang om het voor de zwakkere medemens op te nemen is er altijd geweest. Op school noemden ze me soms lachend ‘Rooien Yves’.

Wat zie je als je grootste prestatie? Ik ben wel trots op wat er de voorbije drie legislaturen binnen mijn beleidsdomeinen gerealiseerd zal zijn, maar waar ik supertrots op ben zijn de vernieuwingsplannen voor het dorpscentrum. In 2011 stond ik als schepen Ruimtelijke Ordening aan de wieg van ons bipolair masterplan Centrum-Station. Nu kan ik als schepen Openbare Werken de daad ook echt bij het woord voegen.

Neem je dit ambt mee naar huis? Ja. Mijn gsm ligt altijd binnen handbereik en mijn mails worden zo vlug mogelijk beantwoord. Ik zie het als mijn politieke plicht om bereikbaar en beschikbaar te blijven voor onze inwoners.

Heb je vrienden in de politiek? Nee, wel een paar collega’s waarmee ik zeer goed opschiet. Maar dat is dan louter professioneel, samen op reis gaan of je diepste emoties delen zoals je met echte vrienden of familie doet, zit er niet direct in.

Met wie overleg je het eerst als je een belangrijke politieke beslissing moet nemen? Alle belangrijke dossiers bespreek ik met mijn administratie. Ik geef hen zeer veel ruimte qua inspraak en betrek hen nauw bij beleidskeuzes en beslissingen. Ik vind het dan ook zeer belangrijk om als team in vertrouwen te kunnen samenwerken.

Wat vind je zelf je meest uitgesproken positieve eigenschap? Ik ben recht door zee. Achterbaks gedoe, besluiteloosheid, rond de pot draaien en achterkamerpolitiek is niet aan mij besteed.

Welke eigenschap bij jezelf betreur je het meest? Op politiek vlak is dit eigenlijk hetzelfde als hierboven, omdat ik dagelijks vaststel dat dit in de politiek niet altijd goed uitdraait.

Welke eigenschap waardeer je het meest bij een oppositielid? Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat alle politici met respect met elkaar omgaan. Je hoeft het inhoudelijk niet eens te zijn, maar het debat moet op een correcte, serene manier gevoerd worden.

Met welke historische figuur identificeer je je het meest? Ik zou eerder een historisch moment willen noemen: de invoering van de algemene enkelvoudige stemplicht in 1948, toen ook vrouwen stemrecht kregen. Het principe om iedereen als gelijke te behandelen en te beschouwen. Alle mannen en vrouwen die daar destijds voor op de barricade stonden, zijn mijn voorbeelden.

Wie zijn je huidige helden? De vele mensen en organisaties van de klimaatcoalitie die veel beter dan de politieke wereldleiders door hebben dat het hoog tijd wordt om de ambities voor het klimaat op te krikken. Er zijn geen excuses meer. Actie!!!

Waar zou je nu het liefst zijn? Ergens met de hele familie op lang weekend. Het is een jarenlange familietraditie dat we twee keer per jaar allemaal samen naar een vakantiewoning in de Ardennen trekken. Door de coronacrisis hebben we dit al twee jaar moeten afgelasten.

Welk woord of welke zin gebruik je te vaak? Ik zou liever een zin aanhalen die ik te weinig gebruik: ‘Ik zie jullie graag.’ Ik heb dikwijls het gevoel dat ik veel te weinig tijd vrijmaak voor de mensen die ik echt graag zie… Het is al verbeterd, maar er is nog veel marge.

Wat koester je het meest? Zonder twijfel mijn gezin, mijn petekindjes, mijn familie, vrienden en uiteraard onze drie newfoundlanders.

Wat is volgens jou de diepste ellende? Eenzaamheid. Het gevoel dat je niemand hebt om op terug te vallen.

Wat is je favoriete bezigheid? Samen met mijn echtgenote en onze honden een mooie natuurwandeling maken aan zee of in de Ardennen maakt mij oprecht gelukkig.

Ga je nog af en toe op café in de gemeente? Uiteraard. Want alleen door onder de mensen te komen en te weten wat er leeft in je gemeente kun je de juiste beslissingen nemen.

Wat is je motto? Live your life… follow your dreams.

Aan wie geef je de estafettestok door? Aan Silke Beirens, schepen in Oostende. –

 

Voor Lokaal 01 | 2022