2021Lokaal12 - Estafette Kathleen Krekels.png
Provider image

Kathleen Krekels, schepen in Schilde, kreeg het estafettestokje van burgemeester Steve Vandenberghe uit Bredene, om een vragenlijstje à la Proust te beantwoorden. Aan het eind geeft zij het door aan een andere lokale politica/politicus, van een andere partij en ver van Schilde.

Wat betekent je politieke functie voor jou? Ik kan meer daadkracht geven aan mijn engagement voor onze gemeente. En ik kan onze twee deelgemeenten dichter bij elkaar brengen.

Wat was je eerste politieke daad (in de ruimste betekenis)? Dat moet rond 2010 geweest zijn: men wilde het bibliotheekfiliaal in ’s-Gravenwezel sluiten. Vanuit de vereniging waarvan ik toen voorzitter was, hebben we samen met andere verenigingen en toenmalig schepen Anke Fierens de toenmalige schepen van Cultuur kunnen overtuigen het te behouden. Nu kan ik het als schepen van Cultuur & Bibliotheek nog meer op de kaart zetten.

Kom je uit een politiek nest? Niet echt, maar mijn grootvader is wel schepen van ’s-Gravenwezel geweest, in de periode vóór de fusie met Schilde. Hij is zelfs één dag burgemeester geweest toen hij opkwam met zijn Lijst van Pol Put. Door het harde politieke spel dat toen werd gespeeld, mocht hij het mandaat echter nooit uitoefenen. Na 1976 heeft hij nog één legislatuur in de gemeenteraad gezeteld. ‘Ga nooit in de politiek’ was zijn advies. Hij heeft er veel van zijn tijd, idealen en energie in gestoken maar raakte erg ontgoocheld. Het welzijn van de inwoner stond niet altijd voorop en dat stoorde hem enorm.

Wat zie je als je grootste prestatie? De bouw van ons gemeenschapscentrum Werf44 dat we in 2017 ingehuldigd hebben. Dit dossier kende zijn start al bij mijn voorgangers maar we hebben het met onze partij in een nog betere versie kunnen realiseren.

Neem je dit ambt mee naar huis? Vaak wel, maar ik heb geleerd meer te relativeren. Men zegt wel eens dat je een olifantenvel moet hebben in de politiek. Dat creëer je wel in de loop der jaren. Ik maak nu mijn eigen rekening: Heb ik mijn best gedaan? Heb ik zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders verzuchtingen? Was dit het best mogelijke resultaat? Bij ja op deze drie vragen recht ik mijn rug en laat ik het los.

Heb je vrienden in de politiek? Ik heb een goede relatie met mijn politieke collega’s, maar dat zijn werkrelaties, geen vriendschappen.

Met wie overleg je het eerst als je een belangrijke politieke beslissing moet nemen? Ik toets bepaalde zaken af met mijn man die heel politiek geïnteresseerd is. Ik vind zijn mening belangrijk, wat niet wil zeggen dat we het altijd eens zijn.

Wat vind je zelf je meest uitgesproken positieve eigenschap? Ik denk dat ik vrij geduldig ben, al lijkt me dit met jaren toch wat afgenomen. Verder ben ik vrij open en bereikbaar.

Welke eigenschap bij jezelf betreur je het meest? Dat mijn emotie het soms overneemt van de ratio.

Welke eigenschap waardeer je het meest bij een oppositielid? Deskundigheid over sommige materies en bereidheid hierover duiding te geven, wanneer ik in eerste instantie niet helemaal mee ben.

Met welke historische figuur identificeer je je het meest? Moeilijke vraag. Ik bewonder in het algemeen mensen die een duidelijk doel voor ogen hebben en daar voluit voor gaan.

Wie zijn je huidige helden? Niemand specifiek.

Waar zou je nu het liefst zijn? Ik ben graag waar ik ben op het moment dat ik er ben.

Welk woord of welke zin gebruik je te vaak? Inderdaad.

Wat koester je het meest? Samenzijn met familie en vrienden thuis of op reis.

Wat is volgens jou de diepste ellende? Je kind verliezen. Twee maanden geleden is een nichtje om het leven gekomen bij een val van haar paard. Voor ons was dit al erg maar voor haar ouders, broer en zus is dit verschrikkelijk zwaar. De leegte die zij nu voelen en voor altijd zullen voelen, kunnen wij nooit vullen.

Wat is je favoriete bezigheid? Ik heb geen echte hobby’s meer, dus alles wat gebeurt in mijn vrije tijd vind ik prima. De ene keer is dat een boek lezen, de andere koken wanneer de kinderen komen eten of wat gaan fietsen of wandelen aan zee.

Ga je nog af en toe op café in de gemeente? Uiteraard, al ben ik nooit een echte caféganger geweest.

Wat is je motto? Denken, durven, doen.

Aan wie geef je de estafettestok door? Aan Jo De Roo, schepen van onder meer onderwijs in Vilvoorde. –

 

Voor Lokaal 12 | 2021