Engagementsverklaring projectmanagement bij wegenis- en rioleringswerken

We stellen vast dat de doorlooptijden bij wegenis- en rioleringswerken steeds langer worden. Momenteel bedragen deze voor grotere werken gemiddeld circa 8 jaar en kunnen deze projectafhankelijk nog verder oplopen.

Binnen het actuele wetgevende kader en de gangbare procedures bestaat de mogelijkheid om de doorlooptijd van een project te verkorten door de samenwerking tussen de medeopdrachtgevers duidelijk te definiëren en beter op elkaar af te stemmen en door dit in een duidelijk engagement in de eerste fase van het project vast te leggen, zowel wat betreft inhoud van het project en timing.

Daarom stelde Vlario een document ‘engagementsverklaring’ op die door de verschillende partijen getekend kan worden.

Het document van de engagementsverklaring kan u hier terugvinden.

Meer informatie vindt u op hun website.