Op vrijdag 10 september organiseerde het Netwerk Klimaat haar vijfde webinar binnen de webinarreeks Energieke Vrijdag. 

Tijdens deze webinar maakten we de koppeling tussen klimaat, duurzaamheid en de financiële middelen van de lokale besturen.

We weten allemaal, zeker de Vlaamse steden en gemeenten, dat we moeten werken aan een duurzamere samenleving. Het belang van de SDG’s, duurzaamheid en klimaat nam de afgelopen jaren dan ook sterk toe. Zo namen o.a. 58 gemeenten de SDG’s op in het bestuursakkoord. Het vermelden en bewust zijn van het belang ervan is echter onvoldoende, we moeten ook overgaan tot brede actie op verschillende domeinen.

Dit is ook wat de Stad Gent en OCMW deden, zij hebben de intentie om tegen eind 2023 de beleggingen volledig fossielvrij te maken. Een belangrijke stap die vele andere lokale besturen kan inspireren. Naast het renoveren van het eigen patrimonium, het stimuleren van deelmobiliteit en dergelijke moeten we er voor zorgen dat ook de investeringen die gedaan worden niet schadelijke zijn voor mens en planeet. Op die manier bewerkstellig je als stad of gemeente een win-winsituatie.

Tijdens deze webinar gingen we dieper in op het kader dat de SDG’s brengen en hoe de planet-pijler en klimaat hierin verwerkt zit. Daarnaast vertelde ook de stad Gent hoe zij tot deze transitie in hun financieel beleid zijn gekomen.

 

Er werden tijdens het webinar enkele interessante vragen gesteld. Je kan de vragen en antwoorden terugvinden in het Q&A-document.

 

Heb je geen tijd om het webinar te bekijken, dan kan je gerust ook de presentaties doornemen:

Herbekijk het volledige webinar hieronder:

Het Netwerk Klimaat werkt met steun van de Vlaamse overheid.