rivierenland doorbraak.png
Provider image

Het doorbraaktraject van Rivierenland beoogt om samen met de sector geestelijke gezondheidszorg en lokale besturen de dienstverlening de meest gepaste zorg sneller en op maat bij de burger brengen. Hun testproject wordt een kruispunt, een laagdrempelige plaats waar burgers met psychosociale problemen terecht kunnen voor gesprekken of een doorverwijzing en waar afstemming van vraag en zorg gebeurt. Regionale samenwerking met de relevante actoren uit lokale en bovenlokale lijnen is noodzakelijk om dit te kunnen realiseren.

Van eiland naar kruispunt

De sanitaire crisis versterkt het reeds aanwezige verband tussen psychosociale problemen en socio-economische kwetsbaarheid. Om de verbinding met een toegankelijke, bovenlokaal georganiseerde gespecialiseerde zorg te versterken is het cruciaal dat drempels tot lokaal aangeboden zorg worden weggenomen. Deze maatschappelijke opgave bevat een belangrijke bestuurlijke component: het versterken van de regierol en eigenaarschap van de lokale besturen draagt bij aan efficiëntiewinst.

Dit momentum biedt kansen om de verhoogde betrokkenheid van en samenwerking met lokale besturen, vanuit een kruispuntgedachte, uit te testen in de regio. Hoe het proces om tot kruispunten te komen er precies moet uitzien wordt in onderling overleg tussen de sector en de lokale besturen uitgewerkt:

 • Is er nood aan gemeenschappelijk casusoverleg?
 • Hoe kan triage worden opgezet?
 • Wat is de rol van telefoonpermanentie?

Lokale besturen zijn naast toeleiders naar zorg tevens experten in het waarborgen van diverse rechten. Het opnemen van een regierol om mee te kunnen sturen aan de opdracht van een kruispunt is hen dan ook op het lijf geschreven. Het ontbreken van data over het populatiemanagement is een grote lacune binnen Rivierenland. Als eerste stap beoogt dit project dan ook een consultatieproces rond noden en doelstellingen van de Rivierenlander met psychische kwetsbaarheid. Invalshoeken vanuit de burger, hulpverlening en besturen worden samengebracht in een leidraad, om vervolgens in de regio kruispunten op te zetten op maat van de vraag van de omliggende gemeenten en om input te bezorgen aan kruispunten die reeds in oprichting zijn. Vervolgens wordt met dit project beoogd om tot structureel overleg te komen met de sector en alzo de verbinding tussen lokale besturen en de sector geestelijke gezondheid te versterken en te bestendigen.

Wij zijn trots te melden dat we met het regionaal doorbraakproject 'Van eiland naar kruispunt' zijn weerhouden door het labo regiovorming van VVSG. De burgemeesters maakten de keuze uit een aantal thema's om geestelijke gezondheid naar voor te schuiven en we zijn tevreden met de bereidwilligheid vanuit de sector om de samenwerking met lokale besturen te versterken. IGEMO kijkt ernaar uit om in kader van haar werk vanuit de welzijnskoepel deze regionale doorbraak te helpen realiseren ten einde de Rivierenlander met psychosociale kwetsbaarheid maximaal te ondersteunen.

- Koen Van Den Heuvel, voorzitter van de Regionale mandaatgroep

Samenwerken

Om dit project te doen slagen, is de hulp en expertise van meerdere partners nodig. Deze partners zullen hun steen(tje) bijdragen:

 • 12 burgemeesters regio Rivierenland
 • Vlaams Agentschap Zorg en Welzijn
 • CAW Boom Mechelen Lier
 • CGG De Pont
 • Emergo
 • Residentiële geestelijke gezondheidszorg
 • ELZ Bonstato, ELZ Mechelen Katelijne, ELZ Pallieterland, ELZ Klein Brabant Vaartland
 • Stuurgroep GBO Mechelen Katelijne

Tenslotte biedt de VVSG ondersteuning aan vanuit Labo Regiovorming.

Het stemt ons hoopvol dat onze lokale besturen en de geestelijke gezondheidszorgsector elkaar vinden in deze ambitieuze samenwerking die tot doel heeft de Rivierenlander met psychosociale kwetsbaarheid maximaal te kunnen ondersteunen. Alleen samen, elkaar kennend en elkaar begrijpend, kunnen we drempels wegwerken en bouwen aan het geestelijk welbevinden van morgen.  

- Dirk Van Noten, voorzitter van de Regionale Welzijnskoepel Rivierenland