Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. De VN wil slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien. Jeugdwerkloosheid moet aangepakt worden. Ondernemerschap moet ondersteund worden en we moeten streven naar economische groei, maar zonder schade toe te brengen aan het milieu.