Economische groei mag in geen geval schade toebrengen aan het milieu en de levensomstandigheden van mensen. Veilige werkomstandigheden garanderen, arbeidsrechten beschermen, jeugdwerkloosheid terugdringen, ondernemerschap stimuleren en slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien zijn belangrijke actieterreinen van SDG 8. Ook duurzaam toerisme dat streekproducten en de lokale cultuur promoot en jobs creƫert, valt onder deze doelstelling. De grootste hefbomen voor economische groei en werkgelegenheid liggen op Vlaams en federaal niveau. Toch kan de gemeente de regie opnemen door partners binnen de gemeente samen te brengen en aan te sturen. Als facilitator kan ze eigen initiatieven nemen die het ondernemingsvriendelijk klimaat verhogen, zoals subsidies of een ondernemingsloket. De gemeente kan ook een sturende rol opnemen door verplichtingen en verbodsbepalingen op te leggen. Er zijn trouwens sterke argumenten om als lokaal bestuur in te zetten op een sterk ontwikkeld economisch weefsel. Investeren in aantrekkelijke handelskernen geeft je gemeente een positief imago, terwijl buurtwinkels de zorgfunctie voor de bewoners op peil houden. Voldoende tewerkstellingsplaatsen in eigen streek zorgen ervoor dat de inwoners aan de slag kunnen in hun regio en trekt ook nieuwe inwoners aan. De activiteitsgraad van de bevolking draagt bij aan de gemeentekas en verhoogt dus de financiƫle beleidsruimte en leefbaarheid van de gemeente.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 8?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.