Jongens en meisjes kunnen vrij naar de lagere en middelbare school gaan en krijgen de kans om verder te studeren. Technisch, beroeps- en universitair onderwijs moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of afkomst. Zowel jongeren als volwassenen kunnen relevante vaardigheden opdoen. Alle leerlingen verwerven kennis, vaardigheden en attitudes inzake duurzame ontwikkeling, mensenrechten, culturele diversiteit en wereldburgerschap. Onderwijsfaciliteiten zijn kind- en handicapvriendelijk. Lokale besturen zijn relatief kleine spelers in het Vlaamse onderwijslandschap, maar spelen een belangrijke aanvullende rol door de buurtnabijheid van de gemeentelijke basisscholen, door flankerende onderwijsmaatregelen en door de organisatie van kinderopvang. Bovendien versterkt onderwijs het lokale welzijnsbeleid. Onderwijs moet een springplank zijn voor sociale gelijkheid, want het is de sleutel tot participatie en emancipatie. Dat geldt voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Levenslang leren is geen luxe, maar een vereiste om een succesvolle loopbaan te vervolledigen. De wereld verandert immers razendsnel, waardoor ook jobinhoud en jobkwalificaties snel veranderen. Onderwijs is een cruciale hefboom voor sociaal-maatschappelijke vooruitgang en lokale besturen kunnen die hefboom meer gewicht geven.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 4?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.