Deze doelstelling gaat over zowel fysiek als mentaal welzijn. Specifieke actieterreinen zijn kinder- en moedersterfte, dranken druggebruik, psychische gezondheid, verkeersongevallen, luchtkwaliteit en sensibilisering over besmettelijke ziektes. De hefbomen voor gezondheidsbeleid bevinden zich grotendeels op andere beleidsniveaus, maar ook lokale besturen kunnen heel wat doen voor het welzijn van hun inwoners. De uitdaging is om een integrale aanpak uit te stippelen en te verankeren. Gezondheid gaat immers over welbevinden op lichamelijk, geestelijk, economisch en sociaal vlak en doorkruist dan ook tal van beleidsdomeinen zoals energie, armoede, wonen, klimaat, jeugd, onderwijs, vrije tijd en ongelijkheid. Gezien de toenemende gezondheidskloof, is een integrale benadering met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen nodig. Dat vereist intensieve samenwerking over diensten heen en met diverse actoren, zoals lokale dienstencentra, thuishulpdiensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen, Logo’s (locoregionaal gezondheidsoverleg) en organisaties met specifieke expertise.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 3?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.