De Verenigde Naties vragen meer samenwerking tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk. Samenwerking vormt de sleutel voor verdere duurzame groei. De opdracht om de implementatiemiddelen te versterken en partnerschappen aan te gaan geldt voor alle overheidsniveaus, voor de civiele maatschappij, bedrijven, organisaties en instellingen. Lokale besturen kunnen ervoor kiezen middelen vrij te maken (bv. 0,7% van het gemeentelijk budget) om het lokaal mondiaal beleid te ondersteunen. Gemeentebesturen zijn ook betrokken in een groot aantal samenwerkingsverbanden om hun beleid te kunnen uitvoeren. De SDG’s vormen een uitstekend kader om in deze partnerschappen gericht samen te werken aan bepaalde thema’s en onderwerpen. In de internationale context kunnen gemeenten ervoor kiezen middelen vrij te maken om een stedenband aan te gaan (zodat beide besturen erop vooruit gaan in hun dienstverlening aan de burger en in hun beleidsvoering) of om bijvoorbeeld ngo’s. socio-culturele verenigingen, diaspora-organisaties, ziekenhuizen, hogescholen, bedrijven, enz. te betrekken bij gemeentelijke programma’s van duurzame ontwikkeling in het globale Zuiden.De middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren. De VN verwacht meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 17?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.