Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel voor een betere wereld. Daarbij hoort ook de bescherming van kinderen tegen misbruik of mishandeling en de strijd tegen corruptie. Mensen hebben recht op competent en eerlijk bestuur op alle niveaus. Lokale besturen kunnen belangrijke bijdragen leveren aan een veilige, inclusieve en rechtvaardige maatschappij door onder andere te zorgen voor een participatieve en representatieve besluitvorming, zorg te dragen voor orde en veiligheid, te waken over de integriteit van het bestuur en de (digitale) toegang tot informatie te optimaliseren.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 16?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.