Zeeën en oceanen lopen gevaar en moeten beschermd worden. Overbevissing, afval en illegale visserij staan haaks op een duurzaam beleid. Onze omgang met water, afvalwater en afval aan land speelt een sleutelrol in de bescherming van zeeën en oceanen. Het zijn voornamelijk de tien kustgemeenten die in samenwerking met de Vlaamse (en federale) overheid instaan voor het maritiem beheer. Maar ook alle andere gemeenten, samen met de diverse actoren die instaan voor het water- en afvalbeheer aan land, hebben een sleutelrol te spelen in de bescherming van zeeën en oceanen, onder andere via hun lokaal beleid rond rioolbeheer, zwerfvuil en bouwvoorschriften.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 14?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.