De klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom dient het beleid maatregelen te voorzien zoals het terugdringen van CO2 -uitstoot, het voorzien van een klimaatrobuuste ruimtelijke ordening en maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan. Ook burgers moeten zich bewust worden van manieren van klimaataanpassing, en kwetsbare naties moeten weerbaarder gemaakt worden tegen natuurrampen. Lokale besturen kunnen op al deze domeinen een belangrijke bijdrage leveren, al liggen de meeste structurele ingrepen op Europees, nationaal en regionaal niveau. Internationale kaders zoals het Europese burgemeestersconvenant bieden een leidraad voor het uittekenen van een lokaal klimaatbeleid.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 13?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.