Telkens we iets eten, drinken, kopen of doen, hebben we ongewild effect op onze leefomgeving. Hier of elders. Wereldwijd moeten mensen warm gemaakt worden voor een duurzamere levensstijl: minder, beter en anders consumeren, zodat onze ecologische voetafdruk kleiner wordt. Een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van grondstoffen, verontreiniging tegengaan, voedselverspilling indijken en minder afval produceren via preventie en hergebruik zijn de belangrijkste actieterreinen van SDG 12. Lokale besturen spelen een cruciale rol in verschillende van deze aspecten. Zo is afvalbeleid één van hun kerntaken en zijn ze onmisbare partners voor de uitvoering van zowel Europese (bv. EU-richtlijn 2008/98/EG) als Vlaamse (bv. Materialendecreet, VLAREMA) regelgeving inzake afvalbeheer. Voor het beheer van huishoudelijk afval, werken 297 van de 300 Vlaamse gemeenten samen in zogenaamde afvalintercommunales. Deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden stimuleren hergebruik en het voorkomen van afval bij de bevolking, organiseren de inzameling en verwerking van afval, en baten containerparken uit. Daarnaast kunnen lokale besturen ook inzetten op een duurzaam aankoopbeleid, initiatieven in de circulaire economie ondersteunen of een lokale voedselstrategie uitrollen.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 12?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.