We moeten de ongelijkheid in en tussen landen terugdringen. Belangrijke hefbomen voor structurele hervormingen in functie van een eerlijkere verdeling van de rijkdom liggen op federaal, Europees en internationaal niveau: waardige inkomens, sterke sociale bescherming, de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking, veilige en verantwoorde migratie, meer inspraak van het globale Zuiden in internationale financiële en economische instellingen, enz. Door ongelijkheden tussen de burgers op hun grondgebied aan te pakken, dragen lokale besturen echter ook bij aan het terugdringen van ongelijkheid op Belgisch niveau. Bovendien gaat deze doelstelling ook over sociale, economische en politieke inclusie en over het garanderen van gelijke kansen, en daar spelen lokale besturen een cruciale rol. Lokale besturen zijn bij uitstek dienstverlenende instanties: zij bieden meer dan 1.500 diensten aan hun burgers aan, gaande van de burgerlijke stand tot bibliotheken, sportinfrastructuur, vergunningen… Door deze dienstverlening toegankelijk te maken zodat kwetsbare groepen en minderheden bereikt worden, leveren lokale besturen niet alleen een belangrijke bijdrage aan SDG 10, maar geven ze ook concreet invulling aan het basisprincipe ‘leave no one behind’ van de Agenda 2030.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 10?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.