Armoedebestrijding gaat over de realisatie van grondrechten en richt zich op alle levensdomeinen. Hefbomen voor structurele armoedebestrijding zijn tewerkstelling, onderwijs, wonen, gezondheid en sociale zekerheid. Deze liggen voor een groot deel bij de federale en Vlaamse overheid. Maar ook steden en gemeenten kunnen hier hun steentje aan bijdragen en zijn bovendien cruciaal voor het flankerend armoedebeleid. Ze kunnen het leven van mensen in armoede verlichten en omstandigheden creëren die vooruitgang mogelijk maken. Het principe ‘Leave no one behind’ staat centraal bij de SDG’s en lokale besturen zijn een cruciale schakel om dat in de praktijk te brengen. Ze zijn het best geplaatst om snel problemen op te pikken, proactief te werken en toegankelijke en open dienstverlening te organiseren. Een effectief armoedebeleid komt tot stand met inspraak van mensen in armoede en ook daar spelen lokale besturen een belangrijke rol in.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 1?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.