man-wearing-brown-suit-jacket-3184339 (2).jpg
Provider image

Een gemeentelijk economisch beleid heeft pas kans op slagen als het gemeentebestuur de ondernemers erbij betrekt. Het is immers van belang een permanente dialoog te hebben met de ondernemers. Er zijn verschillende mogelijkheden om de betrokkenheid en inspraak het best te organiseren, dit kan informeel verlopen via contacten van de dienst en de schepen met de ondernemers maar ook formeel worden georganiseerd. Hoe doe je dat? Hoe pak je die betrokkenheid en inspraak best aan? Louter informeren of ondernemers ook inspraak geven? Is een klassieke adviesraad hiervoor de meest aangewezen weg, of zijn er nog mogelijkheden? Hoe komt het dat de ene adviesraad goed werkt en de andere niet? Wat zijn de kritische succesfactoren voor een goedwerkend adviesorgaan? De VVSG stelde in samenwerking met Idea Consult een afwegingskader op over samenspraak met ondernemers in het gemeentelijk economisch beleid. Een instrument dat elke gemeente kan hanteren als leidraad bij keuzes over nieuwe of bestaande overleg-en inspraakvormen met ondernemers. Verder geven we nog tien nuttige vuistregels mee voor het overleg met ondernemers.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.