7I5E5714onderhoud voorjaar_1.jpg
Provider image

Tijdens zijn wandelingen op de Avonturenberg merkte de voorzitter van “De Rozenkring”, op dat er spontaan “hondsrozen” bloeiden op deze plek. Dit bracht hem op het idee om aan de stad voor te stellen om ook andere oude, winterharde rozensoorten aan te planten.

Doelstelling

Na een aantal gesprekken werd door De Rozenkring een presentatiemap voorgesteld aan de bevoegde instanties. Na groen licht van de stad en een grondige analyse van de bodem door een van de (DCM) sponsors van de vereniging werden in 2017 de eerste rozen aangekocht en vervolgens aangeplant door de medewerkers van “De Rozenkring”.

Vervolgens werden de rozen van de juiste zorgen voorzien. De resultaten van deze inspanningen worden ondertussen zichtbaar. Gedreven door dit succes kocht de stad in 2019 bijkomende planten aan die ondertussen ook reeds een plaats hebben gekregen op de Avonturenberg.

Betrokken partij

  • De stad Beringen
  • Stadsdienst Toerisme
  • Stadsdienst recreatie en participatie
  • De Rozenkring https://www.derozenkring.be/
  • De Ceuster Meststoffen NV = bodemanalyse bodemverbeteraars

Resultaat

Nadat de werkbundel met de gedetailleerde voorstelling werd weerhouden kon de zoektocht naar de gewenste rozen beginnen. Dit werd overgelaten aan de vereniging De Rozenkring omwille van de kennis en de nodige contacten in de rozenwereld. Offerten en bestelbonnen werden opgemaakt. Dit alles verliep bijzonder goed en vlot door de aangename samenwerking met het diensthoofd van Toerisme. De aangeplante rozen kwamen van leveranciers uit Duitsland, Nederland en België .

De medewerkers van “De Rozenkring” voorzagen de rozen van de juiste zorgen. De gesponsorde bodemverbeteraars werden na een vakkundige snoei in het voorjaar en de zomer aan de planten toegediend. De resultaten van deze inspanningen waren ondertussen duidelijk zichtbaar geworden. 

De modale wandelaars en bezoekers spraken de medewerkers aan over de aanplanting. Gedreven door dit succes kocht de stad een jaar later bijkomende planten aan die ondertussen ook reeds een plaats hebben gekregen op de Avonturenberg.

De firma DCM volgt de situatie op de voet op en op geregelde tijdstippen is er overleg met de betrokken partijen en worden de rozen ter plaatse geëvalueerd. Bijsturing in functie van de adviezen door de professionele begeleiding van de regioverantwoordelijke DCM.

In het driemaandelijks magazine van de vereniging werden de aangeplante rozen uitgebreid voorgesteld en brachten we beelden van hun evolutie op de flanken van de steenberg.

Er werd geen oplossing gegeven aan de naamgevingsbordjes en het onderhoud. Deels omdat het ook een proefproject was met een enorme uitdaging omwille van de ondergrond (bodemgesteldheid). 

Bereik

Alle wandelaars die de Avonturenberg bezoeken, kunnen vrij de rozen observeren en meegenieten van hun aangename geuren en kleuren. Ook tijdens de grotere activiteiten op de Avonturenberg zoals de mountainbike wedstrijden,  het superprestige veldrijden,… kunnen alle toeschouwers de rozen bewonderen.

Tips

  • Een goede en grondige voorbereiding en heel duidelijke afspraken zijn de apero voor een verdere uitwerking van een project dat opgestart wordt.
  • Kleinschalig beginnen en als het kan stap voor stap het idee een level hoger brengen.
  • Wetende dat het project kan genieten van de steun van de lokale besturen en dat je ook weet wie het aanspreekpunt is waar je terecht kan met vragen, voorstellen, problemen...

Toekomstplan

Na de start van ons project moeten we wat geduld oefenen omdat het toch vrij experimenteel is en we pas 2-3 jaar na startdatum kunnen bekijken hoe de rozen zich gedragen en ontwikkelen.We denken aan workshops met rozen in het voorjaar en de vroege zomer. Bijvoorbeeld een workshop over het onderhoud, creatief omgaan met rozen, culinair gebruik, verhalen en rozenwandelingen onder begeleiding van een deskundige. 

Praktisch

Contact: Oyen Michel

0496 83 36 83 of micheloyen@skynet.be

Timing: opstart in 2017 met een uitbreiding van de aanleg in 2019