Vrijdag 23 april 2021 organiseerde het Netwerk Klimaat haar vierde webinar binnen de webinarreeks Energieke Vrijdagen.

Ditmaal gingen we dieper in op warmtekaarten en hun mogelijkheden. VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) greep de verplichte rapportage rond warmte aan Europa aan om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op warmtevraag en- aanbod in Vlaanderen. Er werd heel wat kaartmateriaal opgesteld, veel fijnmaziger dan vorige edities. Met deze kaarten kunnen lokale besturen aan de slag gaan om hun warmtebeleid vorm te geven. Warmte is immers goed voor 60% van het energieverbruik in Vlaanderen. 

 

Tijdens deze webinar vertelde VEKA over warmtekaarten en de verschillende mogelijkheden van dit materiaal. Het Netwerk Klimaat kreeg ook de opdracht om elke Vlaamse gemeente een inspiratiekaart warmtezonering aan te bieden. Ze schreef daarvoor een bestek uit, dat ook besproken werd in het webinar.

Tot slot brachten twee lokale besturen, Brugge en Hoogstraten hun eigen project. Ze deelden hun ervaringen en gaven enkele interessante tips.

Er werden tijdens het webinar heel wat interessante vragen gesteld. Je kan de vragen en antwoorden terugvinden in het Q&A-document.

Heb je geen tijd om het webinar te bekijken dan kan je gerust ook de presentaties doornemen:

Herbekijk het volledige webinar hieronder:

Het Netwerk Klimaat werkt met steun van de Vlaamse overheid.