GBO-centrale.jpg
Provider image

Een samenwerkingsverband voor Geïntegreerd Breed Onthaal realiseren en laten groeien? Reken vanaf nu op de GBO-centrale, een integraal ondersteuningspakket met begeleiding, informatie en inspiratie.

Van hulp bij de opstart tot webinars en procesbegeleiding: de partners VVSG, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), centra voor algemeen welzijnswerk (CAW), SAM vzw en de Vlaamse overheid ontwikkelden een breed ondersteuningspakket voor medewerkers van GBO-samenwerkingsverbanden, die in opstart zijn of al iets verder staan in het proces. De GBO-centrale is de overkoepelende term voor die diverse ondersteuningsinitiatieven: begeleiding, informatie en inspiratie voor jouw GBO-samenwerkingsverband.

Bekijk hieronder de teaser. Meer uitleg bij het volledige programma lees je via https://www.departementwvg.be/de-gbo-centrale.