Het Project Cyberveilige Gemeenten

Het Project Cyberveilige Gemeenten liep van mei 2020 t.e.m.  februari 2024. Het doel van dit project was om lokale besturen te helpen bij het verhogen van hun cyberveiligheid aan de hand van drie verschillende luiken: Traject ethisch hacken, Cybersecurity Toolkit en bewustmaking en kennisdeling. De VVSG werkte tijdens het project samen met een taskforce van lokale experten en een klankbordgroep die het bredere werkveld omvat, met vertegenwoordiging uit bedrijven, kennisinstellingen en de Vlaamse Overheid.

Cyberveiligheid bij lokale besturen: wat doet de VVSG?

Het project was een eerste stap om lokale besturen nog meer bewust te maken van de noodzaak om met cyber- en informatieveiligheid aan de slag te gaan. De VVSG blijft inzetten op dit thema. Dit doen we door de stem van de lokale besturen te vertegenwoordigen bij de Vlaamse en federale overheid, door verder te inspireren en te informeren en door mensen samen te brengen in de Werkgroep Informatie-en Cyberveiligheid

 

In de kijker

Praktijk informatie

Cybercrime: doe de crisisoefening

# Bestuur, Veiligheid

Lees meer

Er is vandaag de dag al heel wat informatie over cyberveiligheid -  van leidraden en sjablonen, tot video's en infofiches - die een meerwaarde kan betekenen voor steden en gemeenten. Dit bronmateriaal zit echter versnipperd bij verschillende organisaties en is niet altijd op maat van lokale besturen. VVSG heeft daarom, samen met diverse partnersdeze informatie verzameld in één toolkit. Het Cyber Response Team van de Vlaamse overheid heeft in 2024 deze toolkit overgenomen en beheert de inhoud.

Ethische hackers van de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) namen in kader van hun opleiding de lokale IT-omgeving onder de loep gedurende minimaal 3 testdagen en formuleren aanbevelingen om de gevonden werkpunten aan te pakken. Een leerrijke werkervaring voor hen en een waardevolle bron van informatie voor lokale besturen. Lees de resultaten in het globaal analyserapport van het Traject Ethisch Hacken in 20202021 , 2022 en 2023.

Naast het gratis aanbod in samenwerking met Howest kunnen lokale besturen via cofinanciering nog steeds beroep doen op professionele ICT-veiligheidsaudits, gecoördineerd door Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen. 

De VVSG heeft in samenwerking met haar partners bij dit project enkele boeiende inspiratie- en vormingsessies georganiseerd om besturen te informeren en sensibiliseren rond het thema cyberveiligheid. Herbekijk deze sessies. 

De VVSG organiseert elke laatste maandag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, een Werkgroep Informatie- en cyberveiligheid. De groep komt vooral digitaal samen en bestaat voornamelijk uit lokale besturen, hulpverleningszones en samenwerkingen, vertegenwoordigd door hun DPO's en ICT-verantwoordelijken. Ook andere betrokkenen uit overheidsinstellingen sluiten aan. Daarnaast kan je als lid van de werkgroep informatie en vragen uitwisselen met collega's via het Teamskanaal. 

Schrijf je in voor de werkgroep

De VVSG verzamelde interessante tips en deelt lokale praktijken om cyberveiligheid in te bedden in de werking, cultuur en processen van je stad of gemeente. Heeft jouw lokaal bestuur een inspirerende praktijkcase? Aarzel niet om contact op te nemen!

Beleidsinformatie

NIS2-richtlijn: wat moet je weten

# Bestuur, Veiligheid

Lees meer

Op zoek naar producten of diensten om de cyberveiligheid van je lokaal bestuur te verhogen? De cyberveiligheidskaart wijst je de weg naar organisaties en bedrijven met een interessant aanbod op maat van lokale besturen. Maak gebruik van de categorieën om te filteren op specifieke producten en diensten of ga op zoek via de kaartmodule.

Heeft jouw organisatie, bedrijf of kennisinstelling een aanbod dat niet mag ontbreken? Vraag je plaats op de kaart aan via het online formulier.