BS_Website_omslag_cybersp.png
Provider image

Veilige digitale infrastructuur en informatiebeveiliging zijn cruciale elementen in deze digitale wereld, ook voor de lokale besturen. In dit standpunt gaan we dieper in op de gedane acties rond cyberveiligheid en wat er nog moet gebeuren.

Er gebeuren vandaag reeds een heel aantal waardevolle acties die voornamelijk sensibiliserend werken rond de thematiek van cyberveiligheid bij de lokale besturen of die de problematiek in kaart brengen:

  • De VVSG startte in 2020 het project ‘Cyberveilige gemeenten’ in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, Audit Vlaanderen en Digitaal Vlaanderen. 
  • Via cofinanciering konden lokale besturen ervoor kiezen om een basisaudit te laten uitvoeren om op professionele wijze risico’s en kwetsbaarheden te identificeren, met een dag consultancy om de gedetecteerde risico’s te verhelpen.
  • Lokale besturen nemen ook zelf een actieve rol op om hun cybermaturiteit op te krikken en het thema hoger op de lokale agenda te krijgen.

We zijn inmiddels op een punt gekomen dat de problemen gekend zijn. Er is nu nood aan een actieplan om deze problemen aan te pakken. De lokale besturen hebben hier zelf een belangrijke verantwoordelijkheid, maar ook van de centrale overheid verwachten we de nodige impulsen en ondersteuning om de lokale besturen hierbij te ondersteunen. In dit standpunt geven we een overzicht van de gedane acties en wat er nog moet gebeuren.