Hoe reageert jouw lokaal bestuur op een cyberaanval?

Lokale besturen moeten zich voorbereiden op mogelijke cyberaanvallen. Het organiseren van een crisisoefening kan hierbij helpen. Met de crisisoefening doorloop je alle stappen van de detectie van een cyberaanval tot de juiste crisiscommunicatie.

We ontwikkelden een draaiboek om lokale besturen te begeleiden in het organiseren van een crisisoefening. Het draaiboek bevat twee verschillende scenario's met verschillende moeilijkheidsgraden. Zo kan elke oefening worden afgestemd op de specifieke behoeften en capaciteiten van een lokaal bestuur. Het draaiboek voorziet in alle benodigde hulpmiddelen om een succesvolle crisisoefening cybercrime in elk lokaal bestuur te organiseren.

Dit draaiboek helpt een lokaal bestuur om een geslaagde crisisoefening cybercrime te organiseren en de interne organisatie beter voor te bereiden op de uitdagingen van cyberdreigingen.

Waarom een crisisoefening cybercrime organiseren?

  • De crisisoefening vergroot het bewustzijn van lokale besturen over reële cyberdreigingen en risico's, en biedt inzicht in de impact van cyberaanvallen op hun dagelijkse werking.

  • Door verbetering van responsplannen en het identificeren van kwetsbaarheden in bestaande processen, bereiden lokale besturen zich proactief voor op toekomstige cyberincidenten tijdens de crisisoefening.

  • De crisisoefening bevordert samenwerking tussen verschillende diensten, waardoor medewerkers leren efficiënt samen te werken in crisissituaties, inclusief evaluatie van samenwerking met externe partners.

  • Lokale besturen evalueren en verbeteren risicobeheersingsmaatregelen door regelmatig crisisoefeningen te organiseren, waardoor ze proactieve stappen nemen om kwetsbaarheden te verminderen en weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten.

  • Het organiseren van een crisisoefening cybercrime toont het serieuze engagement van lokale besturen voor de bescherming van persoonsgegevens en digitale systemen, vergroot het vertrouwen van diverse belanghebbenden, en positioneert het bestuur als proactief en bekwaam op het gebied van cyberveiligheid.

Stad Oudenaarde ging al aan de slag met de crisisoefening

Herbekijk de webinar over de crisisoefening

Dit draaiboek kadert binnen het project Cyberveilige Gemeenten, een samenwerking tussen de VVSG, het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Agentschap Binnenlands Bestuur, Audit Vlaanderen en Digitaal Vlaanderen.