170509waregem14.jpg
Provider image

Welke maatregelen zijn van kracht, met welke impact op de publieke dienstverlening? Wat kunnen en moeten lokale besturen doen? Blijf op de hoogte van de aanbevelingen en richtlijnen voor alle sectoren.

Covid-19: meest recente epidemiologische gegevens (Sciensano - met geografische spreiding). Zie ook de actuele data in verschillende formats op https://epistat.wiv-isp.be/Covid/

De onderstaande maatregelen worden aangepast naargelang de situatie evolueert.

(1) Uitbreiding van de sociale contacten 

Vanaf zondag 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.

En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Bezoek is niet toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 •  Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Op dit moment is het mogelijk om buiten af te spreken met twee mensen - altijd dezelfde -, voor een wandeling of om samen te sporten. Deze mogelijkheid is nog steeds van toepassing.

(2) Opening van de winkels onder voorwaarden (raadlpleeg onze coronapagina 'economie' voor meer info)

Vanaf 11 mei heropenen alle winkels met strikte inachtneming van de volgende regels:

 • Slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.
 • Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben.
 • Het is aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden.
 • Vanaf 18 mei mogen contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen hun activiteit hernemen (mits een aantal uitzonderingen)
 • Vanaf 18 mei zijn reguliere markten met een wederkerend karakter toegelaten onder bepaalde voorwaarden en in overleg met de lokale besturen.
 • Vanaf 18 mei mogen musea en culturele bezienswaardigheden de deuren onder voorwaarden weer opendoen. 
 • De cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.

De volgende fase is ten vroegste voorzien voor 8 juni. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.

Alle crisiscommunicatie over corona naar gouverneurs en lokale besturen vanuit de Vlaamse overheid verloopt via de coördinatiecel crisiscommunicatie van het CrisisCentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO). Contact: ccvo@vlaanderen.be

De coördinatiecel crisiscommunicatie bezorgt elke dag een update met de laatste informatie. De coördinatiecel crisiscommunicatie volgt via het CCVO ook de evoluties op federaal niveau op de voet op, zodat de noodzakelijke communicatie naar gouverneurs en lokale besturen snel kan gebeuren.

De VVSG staat in nauw contact met het CCVO.

De coronacrisis heeft een nooit geziene impact op onze samenleving. De VVSG wil haar leden zo goed mogelijk door deze crisis begeleiden, met raad en daad en correcte informatie. De VVSG neemt zelf geen beslissingen over deze crisis. Het is de federale overheid die in de schoot van de Nationale Veiligheidsraad maatregelen treft, die via de provinciegouverneurs naar de lokale besturen komen. De Vlaamse overheid neemt de maatregelen voor zaken die binnen haar bevoegdheid liggen, in het verlengde van het federale beleid. De VVSG zal de actuele informatie voor u vatten en vertalen naar de behoeften op het terrein. Leemtes, onduidelijkheden en tekortkomingen signaleren we aan het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid en het Nationale Crisiscentrum. Op deze coronapagina trachten wij u een antwoord te geven op de meest prangende zaken waar gemeenten nu mee bezig zijn. Aarzel niet om zaken aan ons te signaleren op info@vvsg.be. En houd het gezond!