170509waregem14.jpg
Provider image

Welke maatregelen zijn van kracht, wat is hun impact en wat wordt van de lokale besturen verwacht?

Maatregelen van kracht

Draaiboek lokale uitbraak Covid-19

Het draaiboek kwam tot stand in samenwerking met het gemeentelijke niveau, de gouverneurs, het Vlaamse en het federale niveau. Het is van toepassing wanneer het Agentschap Zorg en Gezondheid een lokale uitbraak van het Covid-19-virus vaststelt en signaleert aan het lokaal bestuur.
Het draaiboek wordt steeds aangepast op basis van de evolutie van de crisis, ervaringen, nieuwe inzichten en gewijzigd beleid. 

Richtlijnen sectoraal en per thema (A-Z)


 

Rol van de VVSG in deze coronacrisis

De coronacrisis heeft een nooit geziene impact op onze samenleving. De VVSG wil haar leden zo goed mogelijk door deze crisis begeleiden, met raad en daad en correcte informatie. De VVSG neemt zelf geen beslissingen over deze crisis. Het is de federale overheid die in de schoot van de Nationale Veiligheidsraad maatregelen treft, die via de provinciegouverneurs naar de lokale besturen komen. De Vlaamse overheid neemt de maatregelen voor zaken die binnen haar bevoegdheid liggen, in het verlengde van het federale beleid. De VVSG zal de actuele informatie voor u vatten en vertalen naar de behoeften op het terrein. Leemtes, onduidelijkheden en tekortkomingen signaleren we aan het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid en het Nationale Crisiscentrum. Op deze coronapagina trachten wij u een antwoord te geven op de meest prangende zaken waar gemeenten nu mee bezig zijn. Aarzel niet om zaken aan ons te signaleren op info@vvsg.be. En houd het gezond!

Meer info en nuttige links