'Code nuts' zorgt voor minder hinder

Deze code is een afsprakenkader tussen de gemeenten en de netwerkbeheerders voor een betere coördinatie en kwaliteit van infrastructuurwerken, van planning tot uitvoering en oplevering. En dit met meer aandacht voor alle weggebruikers.

Deze code draagt bij aan:

  • het goed herstellen van straten of trottoirs na nutswerken,
  • een verbeterde afstemming van werkzaamheden,
  • een verbeterde communicatie en aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers.

De vorige versie dateert van 2001, maar vele gemeenten signaleerden de nood om de code te actualiseren. De geactualiseerde code kwam tot stand na intensieve bevraging van gemeenten en netwerkbeheerders.

Een grote meerderheid van steden en gemeenten, keurde de code voor infrastructuur – en nutswerken langs gemeentewegen goed in hun gemeenteraad. 

Overzicht van gemeenten die deze code goedkeurden  (stand van zaken op 01-03-2023).

Gemeenten die de nieuwe code nog niet goedkeurden, kunnen dit nog steeds doen. We vragen om hier verder werk van te maken en om de beslissing door te sturen aan katja.borremans@vvsg.be en christophe.claeys@vvsg.be .  

Nutsmaatschappijen aangesloten bij de Vlaamse Raad van netwerkbeheerders (zie de website van de VRN) integreren vanaf 1.1.2018 dit afsprakenkader als standaard manier van werken in hun processen. Een opstart - en inloopfase voor de invoering van deze nieuwe manier van werken zal nodig zijn voor alle betrokken partijen. 

In gemeenten die de code na 01 januari 2018 goedkeuren zal de code van kracht worden de dag na de goedkeuring van de code door de gemeenteraad.

De geactualiseerde nutscode zal de samenwerking op het terrein verbeteren en maakt de afspraken afdwingbaar. De VVSG roept de gemeenten en de nutsbedrijven op om de geactualiseerde code massaal te onderschrijven. Dankzij de standaardisatie van regels voorzien in de code zullen de afspraken in de praktijk beter kunnen afgedwongen worden bij de uitvoerders. Hieronder vindt u de verschillende documenten.

  1. De Code voor infrastructuur – en nutswerken langs gemeentewegen: word versie en pdf versie en is ook beschikbaar in boekvorm bij Politeia
  2. Een voorbeeld van gemeenteraadsbeslissing om de code goed te keuren in uw gemeente
  3. Een korte presentatie over de nieuwe code
  4. Een uitgebreide presentatie over de nieuwe code

 

Contact