Steeds vaker organiseren steden een hackathon waarbij ze datasets voorleggen aan groepjes studenten of vrijwilligers, die met die data aan de slag gaan. Een hackathon kan ook vertrekken vanuit een bepaalde uitdaging of probleemstelling, waarvoor de verschillende teams de opdracht krijgen om te werken aan een oplossing.

Hierdoor geef je niet alleen kans aan jongeren in de gemeente om mee te participeren aan het beleid, de creativiteit wordt gestimuleerd, het draagvlak wordt vergroot en als lokaal bestuur kan je er bovendien een toffe, innovatieve oplossing aan over houden. Een Win/win!

De stad Gent organiseert al tien jaar een succesvolle hackathon in het kader van het project Apps4Ghent. Op hun website kan je verschillende showcases terugvinden van apps die de studenten ontwikkelden tijdens de hackathon. Ook andere steden (Antwerpen, Leuven...) hebben hier reeds ervaring mee.

In 2019 organiseerde de stad Brugge voor de vierde keer een hackacton, deze keer over cultuurbeleving.

Korte omschrijving

De stad Brugge organiseert jaarlijks een hackathon met studenten.

Tijdens de CityHacks 2019 werd door verschillende groepen studenten uit diverse richtingen en hogescholen onderzocht hoe cultuurbeleving kan gemeten worden. 24 uur gingen  verschillende teams van studenten uit Vives hiermee aan de slag. Ze konden rekenen op de expertise van een coach, vaak een IT-ondernemer uit Brugge

Een stappenteller meet hoe fit je bent. Een bank app toont hoe rijk je bent.  Maar hoe meet je welk boek, schilderij of voorstelling jou overweldigt? Met sensoren of door bestaande data te remixen? 

Op het einde van de hackaton pitchen de verschillende teams hun idee voor een jury.

Aanleiding en doelstelling

De organisatie van de jaarlijkse CityHacks werd opgenomen in het Brugs beleidsprogramma 2019-2024: ‘We bouwen onze jaarlijkse CityHacks verder uit door onze stedelijke uitdagingen te laten aanpakken door bedrijven en studenten.’

De hackathon is een hefboom voor het door de stad ter beschikking stellen van open data en biedt mogelijkheden aan studenten/ondernemingen uit de Brugse regio om applicaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het draagt bij tot het ondernemersvriendelijke karakter van de stad en de versterking van de verbindende rol van de stad i.k.v. Smart City.

Het stimuleert studenten om op een creatieve wijze en in een korte tijdspanne samen met de stad oplossingen te bieden voor nieuwe uitdagingen.

Betrokken partners

Het initiatief in Brugge wordt genomen door de dienst Economie, in nauwe samenwerking met de dienst GIS. Elke jaar vertrekt de hackathon vanuit de data van één bepaalde stadsdienst. Tijdens de City Hacks 2019 werd de focus gelegd op cultuur. De hackathon gebeurt ook in nauwe samenwerking met de hogescholen die studenten ter beschikking stellen en de ondernemers die zorgen voor ondersteuning.

Dit waren de betrokken partners in de 2019-editie:

 • Stadsdiensten: cultuur, bib, werk en ondernemen, informatica GIS-cel
 • Concertgebouw Brugge
 • De Makersrepubliek: Turbo
 • Ondernemerscentrum Brugge (Start & Go)
 • Nerdlab: hackathonbegeleider
 • Vives en KULeuven campus Brugge
 • Howest hogeschool
 • Coaches en juryleden

 

Budget en subsidiëring

Budget: 16.500 euro (begeleiding, coaching, eventondersteuning, catering, locatiehuur, geschenken)

Waarvan 6.500 euro subsidie (Resoc)

Timing

Voorbereidingsfase (februari tot november: maandelijkse vergaderingen)

Datadive (avond in week vooraf) : voorstelling CityHacks, indeling groepen en kennismaking coaches

Eigenlijke hackathon, voorstelling concepten en pitches voor jury: vr. 19u tot za. 11u  (nachtelijke onderbreking van 23u tot 8u30)

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen.

 • Ga op zoek naar een sterke hackathonbegeleider
 • Maak duidelijke afspraken met de scholen en de studenten
 • Voorzie sterke coaching gedurende het traject
 • Zorg dat uw data op correcte wijze is ontsloten (open data) en tref de nodige voorbereidingen zodat studenten hiermee aan de slag kunne
 • Voorzie voldoende tijd voor de voorbereiding en begeleiding van de pitches
 • Voorzie een goede infrastructuur (grote ruimte en technische aspecten zoals internet, aansluitingen, …)

Sterktes van het project

Een hackathon creëert een productieve samenwerking (triple helix) tussen stadsdiensten, bedrijven en onderwijs.

Het is een stimulans voor open-data, je zet het gebruik van open data in de kijker en helpt de bestaande datasets kenbaar maken bij een ruimer publiek.

Meer info

Werk en Ondernemen Stad Brugge: werkenondernemen@brugge.be 

Bijlagen en links

 

Begin november 2018 organiseerde de Stad Brugge een hackathon met als centrale vraag "Hoe kan Brugge zorgen voor een betere leefomgeving voor zijn inwoners?". Vanuit de VVSG namen wij deel aan de jury. Het verslag werd gepubliceerd in Lokaal.

https://cityhacks.be

https://www.brugge.be/cityhacks