Burgerwetenschap of citizen science

De voorbij jaren kent citizen science of burgerwetenschap een opgang. Vrijwilligers helpen mee aan wetenschappelijk onderzoek door het verzamelen van data, door het uitvoeren van metingen of testen.  Denk aan de vlinder-en bijtelweken, of het Curieuzeneuzen project waarbij burgers met een sensor aan het raam data over de luchtkwaliteit in hun straat aanleverden voor onderzoek.

Door inwoners vanafmeetafaan te betrekken bij dergelijke onderzoeksprojecten, vergroot het maatschappelijk draagvlak voor de thematiek.  Inwoners krijgen niet alleen inzicht in de data die zij verzamelden maar voelen zich ook meer betrokken.

De bovenvermelde ontwikkelingen vereisen dat lokale overheden de kunst verstaan om de burgerbetrokkenheid op hun grondgebied te vergroten en in goede banen te leiden. De uitdagingen in de samenleving zijn dermate complex dat  het voor lokale besturen een meerwaarde is om de wisdom of the crowd maximaal te benutten om samen met burgers de uitdagingen aan te gaan. Mensen willen ook meedenken en meepraten met lokale beleidsmakers, niet enkel naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook tussendoor.

Dit heeft consequenties voor de rol en de werking van de gemeenteraad en andere gemeentelijke structuren, de cultuur binnen het lokaal bestuur, de samenwerking met de partners en de dienstverlening. Steeds meer lokale besturen leiden deze transformatie met succes in goede banen en verhogen zo hun bestuurskracht.