Met het Burgemeestersconvenant engageren lokale besturen zich voor een beter klimaat. Steden en gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekenen moeten een “baseline emission inventory” (BEI) of “monitoring emission inventory” (MEI) opmaken. Op de website van Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) vinden lokale besturen meer informatie terug ter ondersteuning van de opvolging van hun energie- en klimaatbeleid.

Eén van de manieren waarop VEKA deze ondersteuning biedt is het publiceren van de CO2-inventarissen. Het doel van deze tool is om enerzijds de emissiebronnen die verplicht gerapporteerd moeten worden onder het Burgemeestersconvenant (zie onderstaande lijst) en anderzijds een aantal emissiebronnen die relevant kunnen in i.k.v. het klimaat- en energiebeleid voor lokale besturen te vereenvoudigen:

 

Verplicht te rapporteren emissiebronnen

  • Gemeentegebouwen
  • Tertiaire sector (uitgezonderd gemeentelijke gebouwen)
  • Residentiële gebouwen
  • Gemeentelijke openbare verlichting
  • energieproductie: koude of warmteproductie eenheden
  • Transport: gemeentelijke vloot, openbaar transport (weg, spoor), privé en commercieel transport (weg).

relevante emissiebronnen voor lokaal klimaat- en energiebeleid

  • Landbouw: energiegerelateerde CO2-emissies en niet-energiegerelateerde emissies i.e. CH4 vertering en mestopslag, N2O mestopslag en bodem
  • Industrie: energiegerelateerde CO2-emissies niet-ETS bedrijven
  • Energieproductie: energiegerelateerde emissies productie eenheden voor elektriciteit < 20 MW.

De inventarissen zijn telkens opgemaakt op basis van publieke beschikbare gegevens en kunnen per gemeente gedownload worden.Steden en gemeenten kunnen deze inventarissen aanvullen of aanpassen met eigen gegevens indien zij dit wensen alvorens de rapportering in te dienen bij Europa i.k.v. de officiële rapportering onder het convenant. In 2022 werden de cijfers van 2020 gepubliceerd.

De tool bevat alle gegevens (data) en berekeningen (per sector) die nodig zijn om een CO2-nulmeting of opvolgingsmeting voor het grondgebeid op te maken en dit volgens de minimum rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant. 

Raadpleeg de inventaris van jouw stad of gemeente en gebruik de handleiding.