In 2008 lanceerde Europa het Burgemeestersconvenant. De ambitie is om lokale besturen samen te brengen, die zich engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Zo zouden ze de uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020. 

Het eerste Burgemeestersconvenant was een groot succes in Vlaanderen: zo werd het Burgemeestersconvenant 2020 door 232 Vlaamse gemeenten ondertekend.