Korte uitleg

Wie is Breekijzer?

Breekijzer is een vereniging en kenniscentrum voor ontharding in Vlaanderen, die recent werd opgericht door een coalitie van ruimtelijke planners, academici en middenveldverenigingen. Als ‘vereniging van verenigingen’ zorgen we er met een groeiend aantal partners voor dat netto-ontharding in alle Vlaamse regio’s een evidentie wordt. 

Wat doet Breekijzer?
Breekijzer bouwt stapsgewijs een werking uit op 3 domeinen. Dit doen we altijd samen met partners. We willen een katalysator zijn voor ontharding in Vlaanderen, door onze doelstellingen hieronder zo complementair mogelijk en in samenwerking met overheden en andere onthardingspioniers op te nemen.  

 1. Open kennis-en praktijkcentrum uitbouwen
  De afgelopen jaren werd binnen verschillende pionierende onthardingsprojecten expertise en kennis opgebouwd. Breekijzer zal vanuit die kennis een aantal hands-on modules ontwikkelen rond omgaan met terugkerende drempels bij onthardingstrajecten.
   
 2. Sensibilisering en agendasetting
  Via creatieve acties en publiekscampagnes versterken we de Vlaamse onthardingscultuur - zowel in de hoofden als op het terrein. 
   
 3. Dienstverlening
  Breekijzer biedt dienstverlening op maat aan voor lokale besturen. Binnen die dienstverlening wordt ontharding op een systemische manier ingebracht in de werking van de gemeente (dus projectoverschrijdend). 

Contactgegevens

Aanbod ondersteuner LEKP

Breekijzer zet zich als ondersteuner in op

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening.

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extravanaf 2021 t.e.m. 2030).
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030).
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600perken vanaf 10m² vanaf 2021 t.e.m. 2030.

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m² ontharding).
 • Doelstelling: per inwoner 1m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik,buffering en infiltratie. voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extraregenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

Concreet voorziet Breekijzer volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking overontharding met lokale besturen.
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake de opmaak van eenactieplan ontharding voor overtollige en overmaatse lokale wegenis. Hiervoor ontwikkelde Breekijzer, samen met Trage Wegen vzw, Re-st architecten en Voorland een methodiek, die inzicht geeft in locaties met onthardingspotentieel (op basis van een GIS-analyse entypesituaties) en die de gemeente op maat begeleidt bij de opmaak van een systematischactieplan voor ontharding, vergroening en verblauwing van het openbaar domein.
 • Andere: organisatie van creatieve, laagdrempelige campagne/wedstrijd rond ontharding doorparticulieren, waar gemeenten aan kunnen deelnemen (en hun inwoners ondersteunen om dewedstrijd te winnen). De wedstrijd gaat door van ongeveer april-oktober 2023.