Het Netwerk Lokaal Sportbeleid is de partner van VVSG in de ondersteuning van lokale besturen bij het uittekenen van hun sportbeleid, het omzetten van dit lokaal sportbeleid in kwalitatieve dienstverlening en een sterk sportaanbod met draagvlak bij (sport)verenigingen en met oog voor de sportbehoeften van alle inwoners.

Het Netwerk Lokaal Sportbeleid presenteert in de brochure "Zet je gemeente in beweging" 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid. Stuk voor stuk sluiten ze aan bij bestuurlijke, maatschappelijke en sportieve tendensen. Het Netwerk Lokaal Sportbeleid formuleert deze bouwstenen met oog voor de bredere lokale context op vlak van maatschappelijke uitdagingen en kansen en laat zich daarbij inspireren door onder meer het VVSG Memorandum.

De bouwstenen kunnen de basis vormen voor verkiezingsprogramma's, ambitienota's sport, het luik sport in het bestuursakkoord of voor het meerjarenplan van je gemeente.

Raadpleeg de brochure 'Zet je gemeente in beweging' met 5 bouwstenen lokaal sportbeleid

 

Zelf aan de slag met deze tools

De brochure met de 5 bouwstenen is ook vertaald in een een handige powerpoint. Ga er zelf mee aan de slag in je werkgroep, op de sportraad of een andere adviesraad, op een Algemene Vergadering, op een vergadering met collega-diensthoofden, als schepen naar collega-schepenen of gemeenteraadsleden, op burensportdiensten of regiovergaderingen ...

 

Dit ondersteuningsmateriaal werd gerealiseerd door ISB en het Expertisecentrum Buurtsport met steun van Sport Vlaanderen.

Het Netwerk Lokaal Sportbeleid is de ledenvereniging en het kenniscentrum voor het lokaal en regionaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid in Vlaanderen en Brussel.

Het Netwerk Lokaal Sportbeleid is het netwerk van ambtenaren en andere professionals actief in en betrokken bij gemeentelijke en regionaal sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, publieke zwembaden en recreatiecentra.

Meer weten?

Het Netwerk Lokaal Sportbeleid

August De Boeckstraat 1 - bus 3

9100 Sint-Niklaas

Tel: 03 780 91 00

email: info@lokaalsportbeleid.be

www.lokaalsportbeleid.be