Stad Gent zet volop in op digitaal: door samen te werken en te innoveren, door in te zetten op (open) data, door digitale kansen te grijpen voor een beter leven voor de Gentenaar en door bottom-up drempels weg te werken voor én met burgers. Lees meer over hun visie en strategie in hun beleidsnota.