Sociale fenomenen zoals radicalisering staan nooit alleen. Een radicale uitspraak of handeling maakt steeds deel uit van een complex samenspel van diverse oorzaken en triggers die aanleiding kunnen geven tot extreme gedachten en het stelselmatig afbreken van de drempel om geweld te gebruiken. Complexe problematieken vragen gepaste maatregelen die inspelen op de diverse stadia van het dynamische proces van radicalisering (pro-actie, preventie, repressie en nazorg). Binnen de Belgische federale gouvernementele structuur zijn de bevoegdheden opgedeeld in drie niveaus:

  • Federale bevoegdheden inzake repressie met verantwoordelijkheden inzake justitie, veiligheid, defensie, financiĆ«n, buitenlandse zaken, etc.
  • Regionale bevoegdheden inzake pro-actie, preventie en nazorg met verantwoordelijk- heden inzake huisvesting, onderwijs, welzijn, integratie, etc.
  • Lokale bevoegdheden die samenkomen op het vlak van ruimtelijke ordening, leefmilieu, cultuur, sport, jeugd, openbare werken, welzijn, burgerlijke stand, etc. Bovendien vervult de burgemeester, als bestuurlijk hoofd van de politie, een cruciale rol als eindverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid.

Hieronder vind je een overzicht van de relevante beleidsdocumenten binnen de aanpak van radicalisering: