Mee beslissen over individuele hulpvragen...

Als BCSD-lid ben je door de OCMW-raad verkozen om samen met je collega BCSD-leden te beslissen over individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  Als BCSD-lid kan je zelf alleen nooit beslissen. Enkel het BCSD als orgaan kan dat. Uiteraard kan je als individueel lid wel wegen op die beslissing en je eigen standpunten naar voor brengen in de bespreking. Je blijft echter afhangen van het wettelijke kader en van wat de meerderheid van je collega‚Äôs wil.

...maar geen sociaal onderzoek doen

Je kan als BCSD-lid zelf geen sociaal onderzoek doen. Dat is een exclusieve bevoegdheid van de maatschappelijk werker. Zo is de maatschappelijk werker ook zelf verantwoordelijk voor het sociaal verslag. Een BCSD-lid kan een sociaal verslag niet aanpassen. Ook het BCSD als orgaan kan dat niet. Het kan voorvallen dat je als BCSD-lid toevallig dingen te weten komt over een hulpaanvrager die volgens jou niet in het sociaal verslag staan en er toch thuishoren, of die volgens jou verkeerd zouden zijn. Is dat het geval kan je dat best ter kennis brengen op de vergadering van het BCSD. Het BCSD kan dan vragen aan de maatschappelijk werker om een uitgebreider sociaal onderzoek te doen. Het is dan aan de maatschappelijk werker zelf om na dat onderzoek te beslissen of die nieuwe informatie correct is en of de opname van die informatie in het sociaal verslag nodig en relevant is. Vaak zal de maatschappelijk werker dit bespreken met het hoofd van de sociale dienst en/of met de andere maatschappelijk werkers van het OCMW.

Mee beleidsadviezen formuleren

Het BCSD kan aan het beleid adviezen overmaken. Als BCSD-lid heb je dan ook het recht om een voorstel van zo een advies aan de agenda van het BCSD toe te voegen. Het BCSD zal je voorstel dan bespreken. Vanaf het moment dat meer dan de helft van de BCSD-leden het eens is met dit advies zal het BCSD dit advies vaststellen en overmaken aan de juiste organen (gemeente en/of de OCMW-raad en/of het college en/of vast bureau). Die organen zijn niet verplicht het BCSD-advies te volgen, maar zo een advies is wel een belangrijk signaal.

Zie art. 113 DLB