Ook interessant:

Taken en bevoegdheden

Als BCSD-lid kan je voor kwetsbare mensen echt mee het verschil maken. Een gouden formule om dat perfect te doen bestaat niet. Hieronder wel een aantal tips:

  • Probeer in het BCSD geen onderscheid te maken tussen meerderheid en oppositie. Het gaat om de cliĆ«nt.
  • Heb respect voor de professionaliteit van de maatschappelijk werker en vertrouw wat zij zeggen.
  • Heb respect voor de mening van de andere leden van het BCSD.
  • Voer zelf nooit een sociaal onderzoek.
  • Denk goed na over hoe je omgaat met een hulpvrager die gehoord wil worden. Het is niet de bedoeling dat die voor een tribunaal komt. Voor meer tips zie de pagina over het hoorrecht.
  • Gebruik je rechten (vragen stellen) om meer inzicht te krijgen in een dossier.
  • Blijf steeds binnen het wetgevend en deontologische kader. Denk er bijvoorbeeld aan de persoonlijke gegevens van mensen niet gedeeld mogen worden.

Wanneer je beleidsadviezen wil formuleren, zijn er nog een aantal andere tips:

  • Probeer te kijken of je uit alle individuele dossiers toch geen beleidslessen kan trekken. Komen er vaak dingen terug, dan kan dat een aanleiding zijn om het beleid aan het denken te zetten.
  • Luister naar en betrek de burger.
  • Besef dat de omgeving snel verandert. Het is goed om ook als BCSD-lid af en toe te kijken naar de complexe en heel snel veranderende context waarbinnen we leven en waarbinnen de lokale besturen opereren.