Een subcomité is een orgaan dat door het BCSD opgericht kan worden. Belangrijk daarbij is dat het subcomité daarbij beslissingsbevoegdheid krijgt. Het subcomité bestaat enkel uit (een aantal) BCSD-leden. Het BCSD kan beslissen om één of meer subcomités op te richten. Het is een mogelijkheid, maar geen verplichting om te werken met subcomités.

Vooral de grotere OCMW’s werken ermee omdat die besturen te maken hebben met een enorm graat aantal steundossiers. Werken met subcomités zorgt dan voor een vlottere werking.

In de praktijk zien we verschillende types van subcomités. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Op basis van de soorten steun
  Men zou de bevoegdheden kunnen verdelen tussen het BCSD en de subcomités op basis van de verschillende soorten individuele dienstverlening. Bijvoorbeeld werkt men dan met een subcomité maatschappelijke integratie (o.a. leefloon), een subcomité zorg, etc. Opgelet want een dergelijke verdeling heeft als belangrijk nadeel dat het risico ontstaat dat bij de BCSD-leden er een focus ontstaat enkel op de steun in hun subcomité en ze het zicht op de integrale hulpverlening dreigen te verliezen. De sociale dienst zal natuurlijk wel waken over integrale hulp.
 • Op basis van de woonwijk
  Een andere verdeling die men kan overwegen is de regionale verdelening waarbij de subcomités dossiers behandelen op basis van de plaats waar een hulpaanvrager woont.
   
 • Op basis van een willekeurige verdeling
  Het toeval zou kunnen bepalen welk subcomité bevoegd wordt over welke hulpvrager. Dat kan bijvoorbeeld op basis van het dossiernummer.
   
 • Op basis van de doelgroep
  Men kan ook kiezen voor een doelgroepbenadering. Dit lijkt op de verdeling op basis van de soort steun (zie hierboven), alleen heb je hier wel integrale hulpverlening.
   
 • Om mensen te horen
  Vooraleer het BCSD kan beslissen moet elke hulpvrager de kans krijgen om gehoord te worden. In principe vindt het hoorrecht plaats tijdens de vergadering van het BCSD. Dat is voor sommige mensen erg intimiderend. Om het voor hulpvrager comfortabeler te maken gehoord te worden, werken sommige BCSD’s met een subcomité dat de mensen hoort. Maar (!) eigenlijk is dat enkel correct als het subcomité niet enkel de hulpvragers kan horen, maar ook de effectieve bevoegdheid krijgt om te beslissen. Zie ook: Hoe kan het hoorrecht van een hulpaanvrager efficiënt georganiseerd worden met respect voor de mens? 

Wanneer men werkt met subcomités, moet men beseffen dat daardoor verschillen kunnen ontstaan bij de beslissingen van de comités. Mogelijk is het ene subcomité strenger dan het andere, wat kan leiden tot een verschil in behandeling. Belangrijk is dat de sociale dienst daar mee over waakt. Een ideale verdeling is er niet.