Commissies bestaan enkel in de gemeenteraad en niet in de OCMW-raad of het bijzonder comité voor de sociale dienst. Binnen het BCSD kan er wel gewerkt worden met subcomités.
Ook fracties bestaan officieel niet in het BCSD.  Een BCSD is ook geen politiek beleidsorgaan, maar beslist over individuele hulpvragen. Politieke tegenstellingen zijn daarbij veel minder belangrijk.

Praktijk informatie

Wat zijn subcomités?

# Bestuur

Veelgestelde vragen

Ook interessant:

Afspraken maken